The Son of Demons

196 14 0

Chapter10

Dalawang araw ng inaapoy sa lagnat si Aiden.Dalawang araw na rin siyang walang malay.Nagdilat siya ng kanyang mga mata at natuon ang kanyang paningin sa bintana.Pilit inaanig kung ano ang nakita roon noong isang gabi.

Ngunit malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya,nangangalit ang ihip ng hangin.Indikasyon lamang iyon na umuulan sa labas.Wala siyang makitang orasan doon sa kuwarto kaya hindi niya matukoy kung anong oras na.

Minabuti niyang lumabas ng kuwarto.Wala siyang makitang tao sa sala.Umiikot ang kanyang paningin.Iyon ang unang beses na nakita niya iyon kaya medyo nanganga pa siya.Tapos natuon sa isang pasukan ang kanyang pansin.

Akma sana siyang kikilos nang makita niya si Yaya Gloria na lumabas roon.Ngumiti pa nga ang ginang pagkakita sa kanya.
"Kaya mo na ba?"

"Oho.."

Hinawakan siya nito sa kamay.Dinala sa pinanggalingan nito.Komedor pala iyon.Pinaupo siya ng Ginang.Meron pang dalawang lalaki roon.Ipinakilala nito sa kanya.At mismong si Yaya Gloria ang naghanda ng kanyang kakainin.

"A-anong oras na ha?"

"Alas diyes ng umaga,Ineng."

Kumain siya sa inihanda ng Ginang.Natakam at nagutom siya pagkakita sa masarap na pagkaing nakahain para sa kanya.
"Ang lakas po ng ulan sa labas."

"May bagyo kasing paparating."

"May bagyo?"gulat niyang tanong.

"Bakit,Ineng,may problema ba?Namumutla ka,"nag-aalalang tanong nito.

Umiling siya.Sa totoo lang ay gusto na niyang umalis sa hacienda ngunit tila minamalas siya dahil medyo matatagalan pa yata siya roon.Kung hihintayin pa niyang mawala ang bagyo baka maunahan pa siyang kainin ng halimaw.

"W-wala ho.Nakakahiya naman po sa inyo at kay Jabez.Nakakaabala na po ako sa inyo,"pagsisinungaling niya.

"Okay lang 'yon,Ineng.Nasa kuwadra nga si Jabez ngayon.Sumugod siya roon kahit na masama ang panahon.Gusto  talaga niyang masiguradong nasa maayos ang kanyang mga alaga."kuwento ni Yaya Gloria sa kanya.

Tumango siya.Medyo alanganin at pilit ang ngiti.Alam niyang may halimaw siyang nakita at humabol sa kanya dalawang araw na ang nagdaan.Muntik na nga rin siyang sakmalin nito ng buong-buo.

Ngunit paanong nakaligtas siya sa halimaw?Sino ang tumulong sa kanya?Mukhang imposible namang nailigtas niya ang kanyang sarili.Hindi naman iyon panaginip lang o imahinasyon.Talagang may nakita siya.

"Kumusta ang pakiramdam mo,Ineng?"muli ay nag-aalalang tanong ng Ginang.

Pakiramdam ni Aiden ay parang hindi siya ligtas sa hacienda.Kinikilabutan siya tuwing naiisip ang halimaw na gustong kainin siya.Nakakatakot ang malalami nitong pangil at ang namumutla nitong mga mata.

"O-okay na po ako,Yaya Gloria."

"Wa-wala ka bang nararamdamang sakit sa katawan o kakaiba kaya?"gusto nitong makasigurong she's okay.

"Wala naman ho."

Wala nga ba?naisaloob niya.Paano kung pinapataba siya para matakam lalo sa kanya ang halimaw?Sa payat niyang iyon ay hindi mabubusog ang halimaw sa kanya.Bigla ay nagsitayuan ang mga balahibo niya sa kamay.

~~~~

"Huuuwaaaaggg!Jaaabezzz!"malakas na boses na umalingaw sa gitna ng kagubatan.
Natigil ang halimaw na sana ay pakagat na sa dalaga.Nagpalinga-linga ito sa paligid ngunit wala naman itong makitang nilalang na naroon.

Muli ay inamoy ni Jabez ang dalaga.Kakaiba ang naramdaman niya ng mapatitig siya sa maamong mukha nito.Tila anghel na nahulog sa lupa.Hindi sinasadyang dinilian ito ni Jabez.

"Huwag mo siyang patayin,Jabez!"muli ay sigaw ng boses na nasa di kalayuan lang.
"Umalis ka na,bago maging huli ang lahat!Lubayan mo ang bababe!"

Natigil si Jabez.Humakbang siya paatras sa dalaga.
Sakto namang patakip ang makapal at maitim na ulap sa maliwanag na buwan.

Nagbabadyang bubuhos ang malakas na ulan.Umalis si Jabez sa ibabaw ni Aiden.
Nang tuluyan nang nawala ang bilog na buwan ay bumalik si Jabez sa kanyang anyo.

Akmang aalis na sana siya nang makita uli ang dalaga na nakahandusay sa lupa.Muli ay napailing siya.Kaya ayaw niyang may babae sa kanyang territoryo dahil alam niyang mapapahamak lang ang mga ito kapag siya ay naging isang halimaw.

Binuhat niya si Aiden at inuwi ngunit naabutan sila ng malakas na ulan sa gitna ng kagubatan.Naghanap si Jabez nang masisilungan bago nila ipinagpatuloy ang paglalakad pabalik sa haceinda.

"Ang laaamiggg!"ungol ni Aiden nang mahimasmasan na ito.Nagising na dahil sa nawalan ito ng malay kaninang tinalon niya para sakmalin.
"Ang lamig!"ulit ng dalaga.

Niyakap ito ni Jabez.It was his first time hugging a woman in his arms.Inihiga niya ito sa kanyang dibdib at saka niyakap.Naramdaman ni Jabez ang malakas na pagtibok ng puso nito.

Bigla ay nagulat si Jabez sa kakaibang kuryenteng dumaloy sa kanyang kalooban.Binitawan niya ang dalaga.Wala sa sariling binuhat niya ito muli at inusong nila ang malakas na buhos ng ulan para makapagpalit na ang dalaga at makapagpahinga.

Pilit inaalala ni Jabez kung kanino ang boses na umalingawngaw kanina.Hindi niya mapagtanto kung kanino galing ang tinig na iyon?Maliban kay Yaya Gloria sino pa kaya ang nakakaalam ng pagkatao niya?

Iniakyat ni Jabez si Aiden sa kanyang kuwarto.Dahil may sariling banyo roon ay dinala niya ito roon saka inihiga sa bathtub.He on the water tap para malinisan ang putikang dalaga.Hindi na niya inabalang gisingin si yaya Gloria.

Pinatay ni Jabez ang ilaw at ang lamp shade lang sa gilid ng kama ang naka-sindi.He removed Aiden clothes.Isang hubad na Aiden ang lumantad sa harapan niya.Wala itong suot na bra and she was just wearing  his breif old but new brief.

Napalunok si Jabez sa nakita.Hindi rin niya puwedeng ikaila lalaki rin siya at babae ang kaharap niya.Nakakaramdam rin siya ng pagnanasa.Ngunit bago pa may mangyari sa kanila ay binilisan na niya ang pagbibihis sa dalaga at saka iniwan na ito.

Siya naman ang nagtungo sa banyo at naligo.Naibsan ang init na nararamdam niya dala ng malimig na agos ng tubig.
Iwinaglit niya sa isipan ang babaeng nasa kabilang kuwarto lang bago ipinahinga ang katawan.

Inaala na sana ay hindi na muulit ang malagim na karanasan ng dalaga habang nasa kanyang hacienda.

The Son Of DemonsBasahin ang storyang ito ng LIBRE!