Kocham

222 10 4

Boże! Kocham was po prostu!
W końcu dobrnęłyśmy do tego momentu.
Dum dum dum!
|
|
|
|
|

1000 wyświetleń!! Aaaaaaaa! Dziękuję! Honto arigato mina! 😍Zastanawiałam się nad zrobieniem maratonu w sobotę

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

1000 wyświetleń!! Aaaaaaaa! Dziękuję! Honto arigato mina! 😍
Zastanawiałam się nad zrobieniem maratonu w sobotę... Chcecie?😉

                   Wiktrox

Ps. Piosenka w mediach pt. Thank you dla was.

Moja Tęcza// Kuroko no Basket [Zawieszone]Where stories live. Discover now