The Son of Demons

212 15 0

Chapter8

Nanatali sa guest room ang babae simula ng magkamalay ito.Tapos dinalhan din ito ni Yaya Gloria ng hapunan.Hindi mahalaga sa kanya kung nagsasabi ito ng totoo o hindi.Ang gusto niya ay makaalis na ito sa hacienda.

Nagawa na nga nitong maikuwento ang nangyari at kung bakit ito napadpad doon.Inaasahan niyang bukas lang ay lilisanin na nito ang kanyang kaharian.

"Gusto mo nang kape?"tanong ni Yaya Gloria sa kanya.

"Sige ho,Yaya."

"Doon ka na lang sa teresa."utos nito.

"Kayo talaga!"reklamo ni Jabez.

"Dali na..Lakad na!"

"Opo."

Kilalang-kilala siya ng ginang.Magmula ng makilala niya ito ay wala siyang inilihim tungkol sa pagkatao niya.Parang lola na rin ang turingan nilang dalawa.Samantalang ang biological mother niya,basta na lang siyang iniluwal sa mundo!

Iwinaglit niya sa isipan ang mga magulang.Maging ang kanyang biglaang bisita na naroon.Mamasa-masa ang simoy ng hangin.Nangangahulugan iyon na ano mang sandali ay bubuhos ang ulan.

Dagdagan pang literal na madilim ang kalawakan.Wala siyang makitang bituin.Wala namang sinabing may bagyo.Nagkataon lang talagang rainy season.

Saka wala rin siyang dapat ikabahala.Lahat ng kanilang alaga ay ligtas sa kanilang kuwadra.
"Kape mo,"putol ni Yaya Gloria sa kanya.

"Salamat,Yaya."

"Ang lalim yata ng iniisip mo?"

"Wala ho."

"Huwag kang mag-alala walang buwan ngayon.Ang dilim ng kalangitan,eh."

"Mabuti naman kung ulan talaga yan,Yaya.Kung sakali mang mauwi 'yan na kabilugan ng buwan,iyan na ang dapat nating ikabahala."

"Pagkatapos mong magkape,magpahinga ka na."

"Opo.."

Tinalikuran na siya ng ginang.Sinimulan na niyang higupin ang mainit na kape.Labis na ginhawa ang idinulot niyon sa kanya.Huminga siya ng malalim.

Damang-dama niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang katawan.Hinihiling niya na sana nga ay bumuhos ang malakas na ulan at huwag lumabas ang buwan.Naubos na niya ang kanyang kape.

Dinala niya sa kusina ang kayang tasa at tapos tumuloy na sa kanyang kuwarto.Katabi lamang ng kanyang silid ang kinaroroonan ng kanilang bisita.

Malakas na ito bukas.Pupuwede na itong umuwi.Wala ng dahilan para tumagal pa ito roon.Bawal ang estranghero sa kanyang territoryo,lalo pa't babae!Sisiguraduhin niyang makakaalis na ito roon bukas na bukas din!

Ang akala ni Jabez ay ligtas na ang babaeng nasa poder niya dahil  inaasahan nilang walang buwan na lalabas ng gabing iyon.Ngunit pagkalipas nang apat na oras na pagbuhos ng ulan ay lumiwanag ang langit at lumabas ang buwan.

Kaya sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nag bagong anyo siya...Nakatunghay sa babaeng mahimbing na nakahiga sa kama.Labis na natatakam sa sariwang amoy.
Nang matitigan niya ang dalaga.
~~~
Napabarikwas ng bangon si Aiden nang makita ang halimaw na nakasilip sa kanyang bintana.Isang dipa lang ang layo nito sa kanya.Isang talon lang at masasakmal na siya nito.

Aiden felt so anxious.Nanginginig ang katawan niya.Bakit may halimaw sa hacienda?naisaloob niya.Napabuntong-hininga si Aiden para palakasin ang sumasakmal na takot sa kanyang dibdib..

Ang mga matutulis na kuko nang halimaw at samahan pa ng malalaking pangil.Talagang kikilabutan ka sa takot oras na maka-encounter ka ng ganitong klaseng halimaw.

Pinakalma ni Aiden ang kanyang sarili.Huminga siya ng malalim.Nakita niyang nakauwang ng kalahati ang pintuan kung saan siya naroroon.Dahan-dahang iginapang ni Aiden ang katawan.

Nang maramdaman na ng mga paa niya ang sementong naapakan ay bumilang siya ng tatlo bago kumaripas ng takbo pababa sa mahabang hagdanan palabas ng mansion.

Takbo at walang lingon-likod ang ginawa niya.Basta ang gusto niya lang niyang gawin ng mga sandaling iyon ay ang makatakas sa halimaw.Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay nasa likuran na niya ito.

Hinihingal na siya...Nalibot na niya ang buong kagubatan ngunit wala man lang nilalang na maari niyang hingian ng tulong.
Tumakbo siya..tumakbo ng tumakbo.Walang tigil...
Kahit pagod na pagod na siya.

Malayo na sila sa hacienda.Nasa gitna na sila ng kagubatan.Ang liwanag lang ng buwan ang tumatanglaw sa kanyang daraanan.Hindi pa rin maalis ang takot sa dibdib niya.Nakasunod pa rin ang halimaw sa kanya.

"Panginoon,iligtas niyo po ako,"naidalangin ni Aiden sa Maykapal."Iligtas niyo po ako sa kamay ng demonyo!"

Nang lingunin niya muli ang kanyang likuran ay wala na ito.Nang ibinaling niya ang mga mata sa kanyang daraanan ay laking gulat na lang niya ng bigla na lang itong lumantad sa kanyang harapan..

"Waaahhhhh!"malakas niyang sigaw.Napaatras si Aiden.Nanginginig ang mga tuhod niya." A-Ano'ng kailangan mo sa akin?"lakas loob niyang sigaw.

Ang lakas ng hininga niya dahil sa pagod sa pagtakbo at sa takot.
Hindi na siya makatakbo pa.Napaatras siya nang humakbang ang halimaw palapit sa kanya.

Umatras siya ng umatras hanggang sa natapisod siya sa isang ugat ng puno.Naka-paa-paa lang siya at alam niyang nagkasugat-sugat na ang kanyang talampakan.

Napalunok siya.
Humahakbang parin palapit sa kanya ang halimaw.
Napagapang siya gamit ang lakas na natirira...Pinilit niyang tumayo ngunit....hindi na siya makatayo.Namimilipit na sa sakit ang binti niya.

Ibinuka nang halimaw ang kanyang bunganga..saka buong puwersang dinaluhan siya...at kasabay niyon ay ang malakas niyang pagsigaw.


"HUWAAAAAGGGGGGG!!!!!"At unti-unti nang dumilim ang kapaligiran ni Aiden.


Makakaligtas pa kaya si Aiden sa panganib?

The Son Of DemonsBasahin ang storyang ito ng LIBRE!