The Son of Demons

242 8 0

Chapter7

Nagdilat siya.Unfamiliar ceiling greeted her.At naramdaman niya ang pagkulo ng kanyang sikmura.Gutom siya!Kailan ba siya huling kumain?Noong isang raw pa!She need to eat.

Bumangon siya paupo.Umikot ang paningin niya.Napansin niya ang suot.Hindi iyon ang damit niya.Merong nagbihis sa kanya.
Napalunok siya.

Noon sumagi sa isipan niya ang lalaking huling nakita bago tuluyang nawalan ng malay dahil sa labis na panghihina!
Nakaramdam siya ng pang-iinit ng mukha.

Hindi kaya ito ang nagbihis sa kanya?

May nakita siyang pitsel ng tubig sa mesita sa gilid ng higaan.Ang problema,walang baso.Sa pamamagitan ng tubig,maiibsan ang kalam ng sikmura niya.

Napalunok siya.Dapat na talaga siyang makainom.Kumilos siya at inabot ang pitsel.Tutunggain nalang niya iyon.Iyon nga ang kanyang ginawa.

Ang problema,habang tumutungga siya,bumukas ang pintuan.Huling-huli siya ng lalaki na tinutungga ang pitsel!Nakita niya ang pagkunot ng noo nito.Hindi yata nito nagustuhan ang naabutan niyang iyon.

"Pasensiya na,uhaw ako,eh"nahihiyang paliwanag niya.

Napatanggo na lang si Jabez.

"By the way,saan ako naroon?"

"Sa hacienda ko,"ani Jabez.

Nahihiyang napatango siya.Tinanong pa niya sa lalaki kung nasaan siya?Sympre,nasa bahay niya.Saan pa!
"Sa-salamat sa pagtulong mo sa akin,"aniya na may pinong ngiti.

"Sandali lang...."

Iniwan siya roon ng lalaki.Sunod-sunod ang pakawala niya ng malalim na paghinga.Dalangin niyang bumalik itong may dalang pagkain.
Hindi na biro ang pagkalam ng kanyang sikmura.

Tuluyan na siyang bumangon at lumapit sa bintana.Kakahuyan ang sumalubong sa kanya.Nalula siya sa kagandahan ng paligid.

Ang lawak ng bakura.Tapos may kuwadra.May mga kalabaw,baka,kambing at ibat-ibang uri pa ng mga hayop.
Saan kaya siya naroon?

Tinanong niya kanina ang lalaki ngunit wala siyang nakuhang specific na sagot mula rito.Basta nalang nitong sinabi sa kanyang naroon siya sa hacienda nitp.Hindi rin sinabi kung saang lupalop ng Pilipinas.

Malapit lang ba iyon sa lugar na pinanggalingan niya?Napalingon siya nang maramdamang bumukas ang pinto.Isang ginang ang bumungad sa kanya at nakangiti,merong dalang tray.

Lalo pa nga yatang kumalam ang sikmura niya pagkakita sa mga pagkain.Isang mangkok na sopas,may saging at mansanas at isang baso ng mainit na kape.

"Kumusta ang pakiramdam mo,Ineng?"

"Gu-gutom ho."nahihiyang pag-amin niya.

Tumango ang ginang.
"Heto may dala akong pagkain para saiyo.Kahapon ka pa walang malay.Halika na,kumain ka na muna para manumbalik na ang iyong lakas."nakangiti nitong sabi sa kanya.

Kumilos siya at naupo sa gilid ng kama.Nakapatong sa side table ang tray.Nakalimutan na nga niyang yayain ang ginang.Itinuon niya ang pansin sa pagkain.At lalo siyang natakam.

The Son Of DemonsBasahin ang storyang ito ng LIBRE!