The Son of Demons

291 10 0

Chapter6

Sa pag-alis ni Jabez sa kanilang lugar ay hindi siya nagdalawang-isip na bumili ng isang hacienda.Nagpatayo siya ng kuwadra kung saan ay may mga alaga silang baka,kalabaw,kambing at manok.

Naisipan niyang maglagay ng underground sa kanyang mansion patungo sa kulungan ng mga hayop para tuwing nagiging halimaw siya ay doon siya dadaan.Isa iyong secret door na nagmumula sa kanyang kuwarto.

Para kay Jabez ay hindi ganung kadaling mag-adjust.Hindi siya normal na tao ngunit gusto niyang mamuhay tulad ng mga tao.Ngunit kaakibat na niya sa buhay ang kakaiba niyang sumpa.

Minsan ay naisip ni Jabez kung sino nga ba talaga siya sa mundo ng mga tao.Paano siya napadpad sa mortal na lugar kung gayong isa siyang halimaw?Sino ang tunay niyang mga magulang?Gusto niyang malaman ang kanyang pinagmulan.

"Who gave you the authority to simply barge into my territory?"Came the most inhospitable voice,which being disturb in the middle of his rest."You were setting a foot on a private place!"

Subalit imbis na sumagot ang babae,para itong kandilang nauupos.Bumagsak ito na ikinakunot ng noo niya.Walang interest na nilapitan niya ito.Hindi niya masabi kung ano ang nangyari.

She's wearing jeans.Pero nakapaa.Tapos ang blusa nito,may punit sa tagiliran.Nagtaka siya kung ano ang nangyari rito.Pinulsuhan niya ang babae.Maliwanag na nawalan lang talaga ito ng malay.

Binuhat niya ang stranghera papasok ng bahay.Inihiga niya ito sa malaking sofa na nasa gitna ng sala.Sinalubong sila ni Yaya Gloria.Ang matandang babae na nakilala niya.At nakakaalam ng pagkatao niya.

Nang nagtagpo ang landas nila ay    alam daw ng matanda ang kanyang tunay na pagkatao.Anak raw siya ng isang halimaw.Dahil wala siyang mahanap na mapagkakatiwalaan para mag-alaga sa kanya ay kinupkop niya ito.

Si Yaya Gloria din ang tumulong sa kanyang ina noong pinagbubuntis siya nito.Ngunit hindi na alam ni Yaya Gloria kung nasaan ang kanyang ina at ganun din ang kanyang demonyong ama.

"Sino iyan,Jabez?"

"Hindi ko ho kilala.Nakita ko siya doon sa hardin.Bigla na lang siyang hinimatay pagkakita sa akin,Yaya.Para bang nakakita siya ng halimaw.Kayo na ho muna ang bahala sa kanya."

"Doon na lang sa kuwarto ko."

"Sa isang guest room nalang,Yaya.Maiistorbo pa kayo roon."

Nilagpasan niya ito at nagpatiuna sa isang bakanteng kuwarto.Inilipag niya ang wala pa ring malaya na babae sa kama.

"Asikasuhin n'yo na muna siya,Yaya."

"Sige,Hijo."

Iniwan niya roon ang dalawang babae.Inilabas niya ang cellphone at tinawagan ang kaibigan niyang doctor.Pinakiusapan niya itong tumungo roon sa kanila para masuri ang kalagayan ng babaeng nasa kanyang poder.

Malapit sa kalahating oras din siyang maghintay sa kaibigang doctor.He bring him to the room where the strange woman resting.Naroon pa rin ang Yaya Gloria niya.She was already done cleaned and helped the woman change her clothes kahit na walang malay ito.

The Son Of DemonsBasahin ang storyang ito ng LIBRE!