For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Vong hop am

8.6K 4 3

Đây là 1 số cách tìm và chuyển hợp âm xin gửi tới các bạn đang học guitar! 1 phần giúp các bạn lựa chọn đc bộ hợp âm cho 1 bài hát ưa thích-phù hợp với chất giọng của mình.

DO trưởng (C)

1. C - F - G7 - C

2. C - F - Dm - G7 -C

3. C-Am-F--Dm--G7--C

4. C--Em--F--G7--C

5. C--Em--Am--Dm--G7--C

6. C--Em--F--Dm--G7--C[/LEFT]

7. C--F--D7--G7--C

8.C--A7--Dm--G7--C

9.C--Ab--Fm--G7--C

10.C--Fm--Ab--Bb--C

SOL TRƯỞNG (G)

1.G--C--D7--G

2.G--C--Am--D7--G

3.G--Em--C--AM--D7--G

4.G--Em--C--D7--G

5.G--Bm--Em--Am--D7--G

6.G--Bm--C--Am--D7--G

7.G--C--A7--D7--G

8.G--E7--Am--D7-G

9.G--Eb--Cm--D7--G

10.G--Cm--Eb--F--G

LA THỨ(Am)

1.Am--Dm--E7--Am

2.Am-F--Dm--E7--Am

3.Am--C--Dm--E7--Am

4.Am--G--F--E7--Am

5.Am--C--F--Dm--E7--Am

6.Am--C--Dm--E7--Am

7.Am--G--C--F--E7--Am

8.Am--B7--E7--Am

9.Am--Dm--F--B7--E7--Am

10.Am--Dm--G--C--F--B--E7--Am

MI THỨ (Em)

1.Em--Am--B7--Em

2.Em--C--Am--B7--Em

3.Em--G--C--B7--Em

4.Em--C--C--Am--B7--Em

5.Em--G--C--C--B7--Em

6.Em--F#7--B7-Em

7.Em--Am--C--F#7--B7--Em

8.Em--Am--D--G--C--F#7--B7--Em

FA TRƯỞNG (F)

1.F--Bb--C7--F

2.F--Bb--Gm--C7--F

3.F--Dm--Bb--Gm--C7--F

4.F---Dm--Bb--C7--F

5.F--Am--Dm--Gm--C7--F

6.F--Dm--Bb--Gm--C7--F

7.F--Bb--G7--C7--F

8.F--D7--Gm--C7--F

9.F--Db--Bbm--C7--F

10.F--Bbm--Db--Eb--F

RE TRƯỞNG (D)

1.D--G--A7--D

2.D--G--Em--A7--D

3.D--Bm--G--Em--A7--D

4.D--Bm--G--A7--D

5.D--F#m--Bm--Em--A7--D

6.D--Bm--G--Em--A7--D

Vong hop amĐọc truyện này MIỄN PHÍ!