Chapter 16

809K 18.4K 3.9K
                  

Chapter 16
Pasta And Mangoes

Nanibago ako sa aking paligid nang magising ako. I'm back at my old room. Dati'y lagi kong hinahanap-hanap ang kwarto na 'to ngunit ngayon ay iniisip ko pa kung bakit nga ba ako nandito.

This was once my comfort zone when I was still a kid and a teenager. Hindi ko maisip na hanggang ngayon pala'y ito pa rin ang magiging comfort zone ko.

This really proves that sometimes, you will still need what you have before. You will still look for it somehow. Hindi mo talaga pwedeng basta nalang kalimutan nalang ang nakaraan na minsang nagbigay ng magandang memorya sa'yo.

Napabuntong hininga nalang ako't nagpasya na papasok ako ngayon sa trabaho. I've been AWOL for a long time, though I'm not worried about it dahil alam kong hindi naman ako matatanggal sa trabaho. Ang sa akin lang ay ayoko nang nakatanga lang dito sa bahay at walang ginagawa dahil kaya ko pa namang magtrabaho.

Naging mabilis ang paghahanda ko sa trabaho. Nang bumaba na ako sa may kusina'y nakahanda na ang pagkain sa hapag kainan.

"Tumawag po ang Daddy niyo kanina para i-check ang bahay." one of the maids informed me.

Tumigil naman ako sa paglalagay ng pagkain sa aking plato at nilingon siya. "Sinabi mo ba sa kaniya na nandito ako ngayon sa bahay?" kinakabahan kong tanong sa kaniya.

"Hindi ko po sinabing narito kayo ngayon. Sasabihin ko po ba?" medyo naguguluhan niya pang tanong sa akin.

Mabilis naman akong umiling. "No." sagot ko. "Huwag mong sabihin kay Daddy."

Tumango naman siya't nagpatuloy na sa kaniyang ginagawa habang ako nama'y nagsimula nang kumain.

"Ma'am, may nandito po ang asawa niyo. Hinahanap po kayo." biglang pagpasok ng isa pa naming katulong na may hawak pang feather duster.

Halos mabulunan naman ako sa pagkain nang dahil sa kaniyang binungad sa akin.

"Bakit daw?" tanong ko.

"Susunduin niya na daw po kayo." sagot naman nito sa akin.

"Pakisabi nalang sa kaniya na kaya kong pumuntang mag-isa sa office. I have my own car." utos ko sa kaniya at agad naman siyang umalis upang sundin ang aking inutos sa kaniya.

I was eating in peace and serenity when someone walked to the dining room and interrupted me.

"What office are you talking about?" mariin na tanong sa akin ni Sean nang makita niya ako. "You will go to work?"

I nodded and wiped my mouth before averting my gaze at him. "Yes, I am."

"Sandra, you're pregnant." he reminded me. "Magpahinga ka nalang sa bahay natin. Sinusundo na kita dahil mas mababantayan ka ni manang sa bahay. Hindi ako panatag na mag-isa ka lang dito ngayon at mas lalong hindi ako makakapayag kung papasok ka ngayon."

"Kung magpapahinga lang ako sa bahay natin, mas pipiliin ko ng dito nalang sa amin kahit mag-isa lang ako. I can take care of myself." sabi ko naman at tila nawalan na ng ganang kumain.

Marami na rin naman akong nakain, so I think that's already enough for my breakfast.

"I'm not saying that you can't take care of yourself. Ang gusto ko lang ay may makakatulong kang mag-alaga sa sarili mo." paglilinaw niya sa akin.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon