For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

phong cách ngôn ngữ, công văn

6.6K 1 1

14.Phan biet cac loai phong cach ngon ngu?Cac van ban quan ly to chuc va kinh te doanh ngiep thuong su dung cac loai phong cach ngon ngu nao,tai sao

-Phong cách khoa học : thích hợp với những vb phản ánh hoạt động tư duy trừu tượng của con người và phục vụ cho mục đích giao tiếp trong lĩnh vực khoa học

3 đặc trưng: tính chính xác khách quan,tính logic nghiêm ngặt và tính khái quát trừu tượng cao

Đòi hỏi sử dụng nhiều và chính xác thuật ngữ khoa học,từ ngữ trừu tượng từ ngữ theo ngĩa đen sử dụng nhiều kiểu câu có cấu trúc phức tạp,đòi hỏi sự ngắn gọn súc tích

-Phong cách báo chí công luận: thích hợp với những bản tin trên báo,đài và bản tin phản ánh hoạt động thong tin dư luận chung về các vấn đề xã hội

3 đặc trưng:tính chiến đấu,tính thời sự,tính hấp dẫn

Sử dụng những từ ngữ,kiểu câu khuôn mẫu,kết hợp linh hoạt những từ ngữ,kiểu câu biểu cảm;chú trọng đến cách diễn đạt trinh bày sao cho rõ ràng,hấp dẫn,kích thích người đọc

-Phong cách chính luận: thích hợp với những vb phản ánh những hoạt động tuyên truyền,giáo dục cổ động và phục vụ cho mục đích giao tiếp trong lĩnh vực chính trị xã hội

3 đặc trưng: tính bình giá công khai,tính lập luận chặt chẽ và tính truyền cảm mạnh mẽ

Dùng những từ ngữ chính trị theo 1 lập trường quan điểm rõ ràng,nhất quán;dùng những từ ngữ giàu sắc thái tu từ,dùng những biểu cảm quen thuộc,dễ hiểu

-Phong cách văn học nghệ thuật : thích hợp với những vb phản ánh hoạt động tư duy hình tượng của con người và phục vụ mục đích giao tiếp trong lĩnh vực văn hóa ngệ thuật

4 đặc trung: tính cấu trúc,tính hình tượng,tính cá thể hóa và tính khái quát hoá

Dùng những từ ngữ mang tính khách quan,có tính biểu cảm cao,vừa dùng nhiều kiểu câu mới mẻ,kết hợp với các kiểu câu quen thuộc dễ hiểu;dùng nhiều phương tiện diễn cảm và các biện pháp tu từ nhằm tạo ra các giá trị,nội dung và giá trị ngệ thuật có sức lôi cuốn,hấp dẫn người đọc

-Phong cách hành chính công vụ : biểu thị mqh giao tiếp của những người trong các đơn vị hành chính,các tổ chức đoàn thể xã hội theo 1 khuôn khổ nhất định

3 đặc trung: tính chính xác rõ ràng,tính khuôn mẫu lịch sự,tính ngiêm túc khách quan

15.Tai sao cac to chuc phai su dung cac loai cong van?Vai tro cua cac loai cong van doi voi hoat dong thương ngay cua to chuc

Phải sử dụng công văn để:

-Giao tiếp chính thức của cơ quan nhà nước với cấp trên,cấp dưới,đồng cấp và với công dân

-Thực hiện các hoạt động thong tin,giao dịch,liên hệ công tác nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình

Vai trò công văn:

-Công văn hướng dẫn : hướng dẫn thực hiện chủ trương,chính sách,quyết định

-Công văn giải thích: cụ thể hóa,chi tiết hóa nội dung của các văn bản như nghị quyết,chỉ thị... về việc thực hiện công việc nào đó mà cơ quan hoặc cá nhân nhận dc chưa rõ,có thể hiểu sai,thực hiện ko đúng hoắc ko thống nhất

-Công văn chỉ đạo: các cơ quan cấp trên dùng thong tin cho các cơ quan cấp dưới về công việc vấn phải triển khai,cấn phải thực hiện

-Công văn đôn đốc,nhắc nhở: các cơ quan cấp trên gửi cho các cơ quan cấp dưới nhắc nhở,chấn chỉnh hoạt động hoặc thi hành các chủ trương,biện pháp hay quyết định nào đó

-Công văn đề ngị,yêu cầu: là vb của các cơ quan cấp dưới gửi cho các cơ quan cấp trên,hoặc các cơ quan ngang cấp,ngang quyền giao dịch với nhau để đề nghị,yêu cầu giải quyết những công việc nào đó có liên quan đến chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn của các cơ quan đó

-Công văn phúc đáp: trả lời về những vấn đề mà các cơ quan,cá nhân,tổ chức có yêu cầu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của cơ quan ban hành văn bản này

-Công văn mời họp: là công văn của các cơ quan,tổ chức,cá nhân chủ trì mời các cơ quan,tổ chức,cá nhân hữu quan đến dự họp,hội ngị,thảo luận...về các vấn đề liên quan

phong cách ngôn ngữ, công vănĐọc truyện này MIỄN PHÍ!