BARDZO WAŻNE!!!

156 9 27


A więc tak. Mam dla was, czytelników kilka pytań. Dotyczą one tej i innych książek, więc proszę o nie przewijanie tego rozdziału.

Zacznijmy od tego, że niedługo nastąpi koniec tej książki. Dlatego chciałam wam przedstawić książki, które mogę pisać. O tym, którą z nich będę pisać, zadecydujecie wy. Wystarczy tylko napisać w komentarzu np. głupią kropkę (czy cokolwiek innego), przy wybranej książce 😉😉
(Od razu mówię, że okładki są zrobione, ale ich nie widać, bo jest zbyt słaby Internet xDDD)
Zaczynajmy:

1. Tu będzie dużo shipów i będzie zależeć od czytelników jak się potoczy ;)

 Tu będzie dużo shipów i będzie zależeć od czytelników jak się potoczy ;)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

2. Yoonkook/Jikook

 Yoonkook/Jikook

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

3. Jikook

 Jikook

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

4. Yoonkook

 Yoonkook

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Wypadek//JikookPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!