Wattpad scheduled for offline maintenance
On Tuesday, October 6 between 8:00 AM and 10:00 AM UTC (4:00 - 6:00 AM EDT), Wattpad will be down for 2 hours to perform a database upgrade, in an effort to improve stability and performance issues. Thank you for your patience as we work to enhance your experience with Wattpad.
                         

„Co tedy navrhuješ?"

„Na boj je brzy. Snad nevěříš, že má ta dívka nějaké zkušenosti. Najdeme ji a připravíme." Eriana se posadila na zem do trávy a zády se opřela o vrata. Zaklonila hlavu a vstřebávala záři hvězd. Arinala ji nechala regenerovat se a vstoupila do stodoly. Možná má Eriana pravdu. Vždycky patřila mezi nejrozvážnější a nejmoudřejší z jejích sester. Arinala měla však obavy, že Fiantiel je nebude chtít poslouchat. Zvlášť ne Arinalu. Erianě by se ji ale mohlo povést přesvědčit. A potom... potom by mohla existovat naděje, že groni získají nového nepřítele.

Arinala bezděky pomyslela na královnu Sametu. Vybavil se jí její zvonivý smích. Obdiv a důvěra, s kterou na darkílu pokaždé shlížela. Na hrudi pocítila kámen úzkosti. Postará se o její dceru. To je teď její úkol.

„Snad mě tady takhle nenecháte až do rána?!" ozval se Onak svázaný vzadu ve tmě. Arinala si povšimla, že ruch na statku ustal. Sloužící se uložili ke spánku.

„Nemůžeme ti věřit."

„Nebudu vám dělat potíže."

„Až odsud odejdeme, slibuji, že budeš volný."

„Třeba bych vám mohl dělat společnost? Doprovázet Dcery hvězd... to je teprve něco!"

Arinala se k němu otočila zády. „Měl bys spát."

Vzhůru byla již za rozbřesku. Eriana se cítila o dost lépe, ale Arinala poznala, že její sestra zdaleka není při síle. Budou tu muset zůstat ještě celý den, mají-li zvládnout náročnou cestu na sever. Život na statku se probouzel do obvyklého rytmu, dokud se cosi nezměnilo. Arinala zaznamenala jistý zmatek a chaos. Lidé si šeptali a pobíhali sem tam.

„Něco se děje," sykla k sestře, zatímco škvírou mezi vraty sledovala dění na dvoře. „Vidíš? Mají strach."

„Leží jim v žaludku ta stvůra," ozval se Onak a zívl. „Krásné dobré ráno, dámy."

„Jaká stvůra?" chtěla vědět Eriana.

„Salmmon. Ten, co sežral sousední vesnici. Upřímně se jim nemůžeme divit, ne? Je jenom otázkou času, než ten zmetek dotráví a přesune se k další hostině."

„Co ale chtějí ti venkovani dělat? Vyrazit proti němu s vidlemi a klacíky?" zamračila se Arinala. Vlastně si nedokázala představit, jak tuhle situaci vyřešit. Pokud sem vpadne démon jako je Salmmon, je s vesnicí konec.

„Už včera se o tom na návsi dost živě debatovalo, vzpomínáš?" odpověděl Onak. „Myslím, že dneska se bude pokračovat. A klidně se vsadím, že když zajdete přímo do středu dění, dozvíte se, že se rozhodlo. Místní budou zbrojit."

Eriana seděla na zemi naproti svázanému Onakovi. Její tvář byla naprosto bezvýrazná. „Chtějí se ho pokusit zabít dřív, než sem přijde," odtušila.

„A než sežere jejich děti," dodal Onak. Arinale začínal jeho samolibý lhostejný výraz čím dál víc vadit.

„Ten démon je všechny zabije," podotkla Eriana. „Nemají šanci."

„Jedině..." nadhodil Onak a vrhl na obě vyčkávavý pohled. „Že by zasáhly Válečnice noci."

„Vyloučeno," zamítla okamžitě Arinala. „Nejsme tady proto, abychom zabíjely démony kvůli lidem."

„To vážně neuděláte vůbec nic?" kulil na ně Onak oči. Eriana mlčela, ale v Arinale se dál bouřil vztek. Není přece služebnicí lidí! Jejich osud není její věc. Válka všechno změnila.

Ztracená - Dcera hvězdZde žijí příběhy. Začni objevovat