1

273 8 5
                         


_Roseanne

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

_Roseanne

Dünyanın en mükemmel arkadaşı♥ @/Lalisayaa

_cicusoo,_jenniekim,_lalisayaa ve diğer 98.574 kişi

_lalisayaa:Çok tatlı gözüküyoruz♥

_chaelisareal:arkadaş mı?Ah rose-ya,arkadaştan ötesi gibi duruyorsunuz♥

_jenniekim:@@/chaelisareal töbe de

_chaeyoungpark:adaşıım,çok tatlısınız cidden♥

_jeongyeoncrush:momo ve ben gibi duruyorsunuz♥

_yoomomo:@@/jeongyeoncrush cidden öyleler ama ben chaesoo ve jenlisa shipliyorum kkk

.

.

.

_cicusoo:arkadaş mı yazdın?evet arkadaş

_cicusoo:Sadece arkadaş.

_cicusoo:öyle durmasa da.

_cicusoo:aynı evde mi kalıyorsunuz?

_jenniekim:@@/cicusooyok kanka ayrılar

_cicusoo:oh rahatladım.

++457 yorum daha++

slm ase bb BAŞLADI CHAESOO FİCİM YEE datwretf

-Miyayeah

U can take my heart|ChaesooWhere stories live. Discover now