→ zakázaný obsah

1.1K 72 36
                         

ZAKÁZANÝ OBSAH

Následující seznam obsahuje věci, které na Wattpadu nejsou povoleny.


Mějte prosím na paměti, že Wattpad je kanadská společnost a proto se také řídí kanadskými zákony.


Sex

Následující obsah je na Wattpadu zakázaný a bude odstraněn:

   → Pornografické příběhy

Příběh je považován za pornografický, pokud existuje pouze za účelem sexuální stimulace. Tyto příběhy se více zaměřují na sexuální scény než na vyprávění příběhu. "Vyprávět příběh" znamená, že vaše práce musí mít děj/zápletku, která nesouvisí se sexuálními scénami - nebo vaši protagonisté musí určitým způsobem vykazovat progres, co se týče růstu jejich charakteru.

   → Příběhy, které obsahují sexuální scénu s osobami mladšími 16 let nebo jinak porušují kanadské zákony.

Sexuálními scénami není myšlen pouze pohlavní styk jako takový, ale i orální sex a jakýkoliv další sexuální obsah – i kdyby byl jen naznačený a ne moc detailní.

   → Příběhy, které podporují nedobrovolný sex nebo ho vykreslují v dobrém světle.

Nedobrovolný sex zahrnuje znásilnění, sexuální násilí, únos pro sexuální účely nebo sexuální otroctví, bez ohledu na to, jestli oběť této situace nebo její dozorce s podobným počínáním "dobrovolně" souhlasili.

   → Příběhy určené výhradně pro sexuální roleplay nebo posílání sex zpráv.

Aktivní vyhledávání lidí pro posílání sex zpráv není povoleno. Tohle pravidlo zahrnuje zveřejňování děl, která nabádají k posílání sex zpráv – jak přes Wattpad tak i mimo něj – nebo zveřejňování roleplay pravidel, které jsou sexuální povahy. Tohle také zahrnuje zveřejňování děl, které obsahují obrázky postav do roleplay her, které si ostatní uživatelé mohou vybrat pro roleplay, která je sexuální povahy.

   → Příběhy, které podporují jakékoliv další nelegální sexuální činy, jako je například zoofilie nebo nekrofilie.


Média

Pod pojmem média jsou myšleny obrázky, videa, gify a zvukové klipy.

Následující média jsou na Wattpadu zakázaná a budou odstraněna:

   → Média odhalující intimní partie, jako jsou genitálie, prsa a hýždě.

   → Média zobrazující pohlavní styk nebo jakýkoliv jiný sexuální akt.

   → Média zobrazující sebepoškozování nebo sebevraždu.

Sebepoškozování zahrnuje jakékoliv zobrazení svévolně způsobených ran nebo nástrojů, které se mohou použít k sebepoškozování, a které jsou pokryté krví. Jakékoliv obrázky týkající se sebevraždy – jako například člověk, který visí na oprátce – jsou také zakázané. 

   → Fotky lidí, které byly zveřejněné bez jejich souhlasu – výjimkou jsou slavné osobnosti.

   → Média, která zachycují jakýkoliv další nelegální čin.


Zmínky o lidech

Sdílení názorů o příbězích a kvalitě nebo stylu psaní je v pořádku, ale nezveřejňujte žádný obsah, který:

   → Útočí na jiného uživatele čistě z osobních důvodů.

   → Odhaluje osobní identifikační údaje o jiných osobách, včetně skutečných jmen, adres a dalších kontaktních informací, fyzických popisů nebo soukromých fotografií/videí.

Vzhledem k fiktivní povaze příběhů a možnosti, že pravá jména mohou být použita zcela náhodně, Wattpad nemůže odstranit dílo, které má stejné nebo podobné jméno jako skutečná osoba. Příběh porušuje pravidla Wattpadu pouze v případě, že jsou v díle použity další identifikační informace, jako je město, ze kterého jste nebo vaše práce nebo škola.

   → Aktivně podporuje násilí nebo nenávist. Podpora nenávisti na základě etnického původu, náboženství, zdravotního stavu, pohlaví, věku nebo sexuální orientace je striktně zakázaná – stejně tak jako obsah, který je určen k týrání, ohrožování nebo obtěžování ostatních. Naším cílem je na Wattpadu vytvořit bezpečnou komunitu pro každého jednotlivce, takže, prosím, buďte k ostatním milí, respektujte jejich názory a chovejte se k nim tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám.

Názory jako takové jsou povoleny, ale nesmí nikoho diskriminovat. Například každý má právo na to říct, že má averzi vůči homosexualitě, ale nesmí nikoho povzbuzovat k útokům na jedince kvůli tomu, jaká je jejich sexualita. Za nenávistný projev není považováno zveřejňování negativního názoru na celebrity nebo osoby veřejného dění.


Sebepoškozování

Pokud se vy sami (nebo někdo, koho znáte) potýkáte s myšlenkami ohledně sebepoškozování nebo sebevraždy, pamatujte na to, že je tady vždycky někdo, s kým si můžete promluvit a kdo vám může pomoci.

V České republice je hned několik organizací, se kterými se můžete spojit:


- pražská linka důvěry (222 580 697)


- ostravská linka důvěry (596 618 908 nebo 737 267 939)


- Linka Duševní Tísně (476 701 444)


- Linka Bezpečí (116111)   → Jakýkoliv obsah, který podporuje nebo poskytuje pokyny k sebepoškozování, bude odstraněn. Sebepoškozování zahrnuje sebevraždu a poruchy příjmu potravy.

Podporováním se myslí, že příběh aktivně propaguje podobné jednání tím, že ho vykresluje jako pozitivní čin, který by měl být napodobovaný. Pokyny se myslí, že příběh obsahuje kroky nebo podrobnosti o tom, jak podobný čin spáchat – například deník, ve kterém jsou popsány jednotlivé kroky k tomu, jak dosáhnout anorexie.

   → Diskuse o zotavení a podpoře jsou na Wattpadu zcela přijatelné. Příběhy nebo diskuse, jejichž cílem je vykreslit následky sebepoškozování a poruch příjmu potravy v negativním světle, se nepovažují za porušení pravidel.


Spam

   → Veškerý obsah, který inzeruje produkty nebo služby, které nesouvisejí s Wattpadem, není povolen a bude odstraněn.Jestliže se setkáte s jakýmkoliv obsahem, který porušuje naše pravidla, kontaktujte nás prosím prostřednictvím soukromých zpráv.

Pravidla WattpaduZde žijí příběhy. Začni objevovat