1

150 3 2
                         

♥ @//Lalisayaa   

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

♥ @//Lalisayaa   

Çeken değerli _roseanne ♥

♥@@//jenniekim ve 123.589 kişi daha

_fanboyaa:Lisa evlen benimle.

_kimhapşu:senin için hapşurabilirim.

_hangugsaramimnida:@@/kimhapşune alaka 

_kimhapşu:anlayamazsın.

_roseanne:Dünyanın en mükemmel arkadaşı sensin~~

_Lalisayaa:@@/roseanne ve sen♥

_cicusoo:Rose istersen ben de böyle bir fotoğrafını çekebilirim ama farklı bir yerde.

_Roseanne:@@cicusoo anlamadım?

.

.

.

_jenniekim:selam bebek donun ne renk

_jenniekim:Lisa fazla mükemmelsin

_jenniekim:Rose kim sevgilin mi ama yok arkadaş demiş

_jenniekim:kız friendzone musun

_jenniekim:bana gelsene ama dur beni tanımıyorsun ki

_jenniekim:olsundu.

++789 yorum daha++

Selamüüüüüüü ben geldim sdfrwtfg birazcık bi ficten esinlendim olsundu dsfrt

-Miyayeah

U Cant Steal Me|JenlisaWhere stories live. Discover now