Lảm nhảm fic :)

1.3K 189 15

_Dạo này ship SOPE với KookMin đang dâng trào :")))

Hai couple cute vãi ra :>>

Ai giống au điểm danh cái :)))

Moá họ cứ như thế này >w< sao chịu nổi T^T

Động lực viết fic của tớ :))))))) Là đây 🌱

Động lực viết fic của tớ :))))))) Là đây 🌱

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Kookmin) [Ngược] Món Đồ Chơi Trốn Chạy Đọc truyện này MIỄN PHÍ!