xuyen qua tai ..1

280 0 0

Xuyên qua tại động tràn giới

Tác giả: Ôn Thanh

Nương hóa vưu nặc

Thờì gian đổi mới 2011-8-5 8:28:10 số lượng từ: 30

Nương hóa sắc điêu quân

Đáp lại nào đó bình luận, đồng thời nói nói một ít trong lòng nghĩ pháp

Thờì gian đổi mới 2011-8-12 12:09:17 số lượng từ: 1660

Hồi: biết vì cái gì bách hợp đảng chung quy bị lập gia đình đảng mắng chửi không?

Vốn muốn bày đặt bất kể, người có người yêu thích, quan điểm, đây cũng không phải là cái gì chuyện trọng yếu

Đối với ngươi bất hồi ứng, thiếp mời cũng có chút thời gian cũng sắp trầm , say rượu cười hồng trần リ đem ngươi hắn trên đỉnh tới làm chi? Tuy nói ta cũng xem như tính tình cũng được, chỉ cần không phải bình xịt ta cũng sẽ không tùy ý đi xoá thiếp, khả có nhiều thứ nhìn cũng sẽ không thực thoải mái đi? Cho nên ta tại đây cững trở về ứng một chút

Nếu ngươi xem không quen bách hợp hậu. Cung tình nguyện nhìn thuần bách hợp, vậy ngươi phải đi nhìn thuần bách hợp, không nên nhìn không phải tốt lắm, còn có bách hợp đảng cùng lập gia đình đảng đối véo ngươi cho là là bách hợp hậu. Cung lỗi không, vốn chính là hai loại hình thái ý thức, hỗ tương mắng chửi là bình thường .

Là một bình thường nam tính thì có hậu. Cung nghĩ gì, không phải vì cái gì có nhiều người như vậy muốn làm hoàng đế? Lại có nhiều như vậy chủng. Marvin? Có người nói nam tính là nửa người dưới tự hỏi động vật, ta tương đương tán thành, đây cũng là tư tưởng vấn đề. Nhân loại thân mình kỳ thật cũng là động vật, cho nên có loại. Mã hậu. Cung nghĩ gì thực bình thường, không gặp sư tử tộc đàn trong chỉ có một con hùng sư, hoặc là còn có mấy cái hùng sư đời sau tiểu Hùng sư, ngoại trừ đúng là cái sư ? Thì phải là giống đực độc chiếm dục đồng thời cũng là chủng. Mã hậu. Cung dục. Nhìn tới cực hạn biểu hiện. Một mình bất quá bây giờ pháp luật không cho phép, mà người đều có tự chủ, cho nên tại pháp luật không cho phép tình hình xung quanh hạ chúng ta cũng sẽ ngẫm lại, YY một chút biểu đạt dục. Vọng.

Hậu. Cung văn tiên không đi nói, chủng. Marvin cũng có rất nhiều người nhìn, vì cái gì biến thân bách hợp hậu. Cung văn muốn lọt vào công kích kích ni? Ta đã nói rồi là một bình thường nam tính thì có hậu. Cung nghĩ gì, mặc dù hắn biến thành nữ tính, nhưng không có nghĩa là hắn không có cái loại...nầy nghĩ gì! Không phải hormone vấn đề mà là tư tưởng!

Mặc dù có có thể sau khi biến thân bởi vì thân thể phân bố hormone biến thành nữ tính , mà do lập gia đình a và vân vân, hoặc là đại sự sở đi nhanh a, phụng tử lập gia đình a và vân vân, lập gia đình kết cục, đó cũng là một khả năng, hoặc là thuần bách hợp, không hậu. Cung, nhưng cũng là một khả năng, 1+2=3,2+1 cũng là =3, nhưng là 0. 5+2. 5 cũng không phải =3 không? Có thể tính có rất nhiều cho nên biến thân không nhất định sẽ không bách hợp hậu. Cung

xuyen qua tai ..1Read this story for FREE!