2

1.5K 41 0

Adakah kau yakin yang keluarga kau sekarang ini adalah keluarga sebenar kau...

Sebab aku pernah dengar cerita tentang pembunuh yang berlakon menjadi ibu bapa kepada anak mangsanya sendiri.

What I read is not about your life story right??

The Horror StoriesWhere stories live. Discover now