50th: Epilogue

2K 30 1

→ Anika Point of View ←


Maayos na ang lahat, bumalik na ang lahat sa normal at nagkabalikan kami ni Niko.

" Anika, why are you here? may kailangan ka?" Tanong ni Dad.

" Dad.." I said na naluluha.

" Sorry sa lahat ng mga ginawa ko sa inyo, sorry kasi sa oras na nandiyan ka sa tabi ko winawaksi kita, Sorry!" I said at niyakap siya.

" Princess, okay lang naiintindihan naman kita.." Dad said at humiwalay sa pagkayakap at pinunasan ko na ang mga luha sa mga mata ako.

" Dad, may sasabihin sana ako sa inyo.." I said.

" Ano?" Tanong ni Dad.

" Ikakasal na ako, sana hindi kayo tutul." Sabi ko sabay hawak sa balikat ni Niko.

" Congrats mga anak.." Dad said.

" Eh! ikaw Dad, kailan kayo ikakasal ni Tita Jelly?.." Tanong ko.

" Hindi ko pa alam anak eh! pero may new sister kana.." Dad said, kaya napatakip ako sa baba ko.

Nakita ko si Tita Jelly na hawak hawak ang tiyan niya, lumapit agad ako kay Tita at niyakap.

" Congrats.." I said at bumitaw na sa pagkayakap.

-

Once again, I'm Anika Demonyita Janine Lopez, the bad girl turn into lover girl.
INSTAGRAM: inday_giggly
TWITTER: indaygiggly

I am a Bad Girl(Completed)Where stories live. Discover now