Priče iz Hiljadu i Jedne Noći

15.9K 18 1

Arapske priče 1001 NOĆ

SADRŽAJ:

SINDBADOVA PUTOVANJA

SINDBAD POMORAC

PRVO PUTOVANJE

DRUGO PUTOVANJE

TREĆE PUTOVANJE

ČETVRTO PUTOVANJE

PETO PUTOVANJE

ŠESTO PUTOVANJE

SEDMO PUTOVANJE

ČAROBNI KONJ

BAJKA O TRGOVCU I DUHU

PRIČA STARCA S GAZELOM

PRIČA STARCA S MAZGOM

PRIČA O TRI JABUKE

PRIČA O PAUNU, GUSKI,

LAVIĆU I GAZELI

HILJADU I JEDNA NOĆ

Preveo Besim Korkut

SINDBADOVA PUTOVANJA

SINDBAD POMORAC

U doba halife Harun Rašida, vladara pravovjernih, živio u Bagdadu neki nosač po imenu

Sindbad Nosač. Bio je to puki siromašak koji je na glavi nosio svijetu

espap i tako zarađivao svakodnevni hljeb. Slučaj je htio da je jednog pretjerano toplog

dana prtio nešto preteško, pa se silno umorio pod teretom, oblio

ga svega znoj, a i žega mu bijaše uveliko dojadila. Naišao je ispred kapije nekog trgovca,

pred kojom bijaše čisto i uredno, a i sam zrak vrlo ugodan.

Kraj same kapije nalazila se poširoka kamena klupa, te nosač na nju spusti breme da se

malko osvježi i odmori. U isti mah udari povjetarac s kapije i donese

oštar miris koji udari nosaču u čula pa se on svali na kraj klupe. On samo što je tu sjeo,

iznutra začu zvuke struna i lutnji uzbudljive glasove, različite

arapske pjesme... Začuje čak i pjevanje ptica: grlica, slavuja, kosova, golubova grivnjaša

koji su izvodili svoje pjesme cvrkutanjem na različite načine.

Nosač se čudom začudi svemu tome i lijepo poskoči od neke dragosti. Digne se i kroči

korak-dva prema toj strani, najednom ugleda pred kućom veliku baštu

i u njoj mnoštvo momaka, slugu, robova, dvorjana, nešto što se može naći samo u careva

i vladara! A kad dopre do njega miris finih pića i jela, nosač upravi

pogled nebu i reče:

"Slava tebi, gospode, koji uzdižeš koga hoćeš a koga, opet, hoćeš ponizuješ! Činiš koga

hoćeš bogatim a koga hoćeš siromašnim! Tako je, eto, neko uvijek

umoran a neko miran i spokojan! Neko je sretan a neko poput mene..."

A zatim nastavi u stihovima:

Koliko li jadnika počinka nema

a on u hladovini najboljoj leži!

Sve mi gore udarce nosi sudbina

Moj je tovar uvijek sve teži i teži.

On je sretan ne stiže nesreća njega,

Priče iz Hiljadu i Jedne NoćiRead this story for FREE!