Chapter 11

991K 18K 5.1K
                  

Chapter 11
Warm

Brendt's forehead creased when he saw me with Sean, walking our way out. Mabilis siyang lumapit sa amin upang harangan o pigilan kaming dalawa sa pag-alis. He's about to reach for my hand nang hinarang ni Sean ang kaniyang sarili upang mapigilan si Brendt sa paglapit sa akin.

Isang matalim na tingin ang binigay ni Brendt sa kaniya. I can already feel the building tension between the both of them.

"I believe that her office hours already ended for today." Brendt said as a matter of fact. "You don't have to put on a protective show in front of me. You don't have to act. I'm not your employee."

"And so?" tipid na sabi ni Sean at ngumisi pa. "You have no say on what I want to do. And why do you even care?"

Brendt answered Sean with a smirk. They're both smirking at each other—trying to challenge each other with their smirks.

"Hindi ba dapat, sa'yo ko itanong 'yan?" Brendt raised his eyebrows and crossed his arms. "Why do you even care? You're just her boss." mariing sabi ni Brendt at alam kong tinamaan doon si Sean.

Sean's jaw clenched. "I'm not just her boss, so back off and stay away from her." pagbabanta niya kay Brendt at hinila na ako agad papaalis doon.

Mabilis ang patakbo ni Sean sa sasakyan at tuwing nat-traffic ay naririnig ko ang kaniyang mahihinang mura.

I want to calm him down pero natatakot akong mas lalo ko pang masira ang kaniyang mood. I don't want a mad ape Sean. That's the least thing I want to happen right now... or always.

Maybe I should already tell Brendt that Sean and I are already fixing our relationship and starting over. I need to give him a heads up na hindi siya pwedeng lapit nang lapit sa akin lalo na't pinagseselosan siya ng asawa ko.

Lihim naman akong napangiti habang inaalala ang sinabi ni Sean kanina.

Kung hindi siya nakayakap sa akin nang aminin niyang nagseselos siya kay Brendt ay baka nabuwal na ako sa sobrang lambot ng aking tuhod. Nakakapanghina ang mga binitawan niyang salita at ang sarap pakinggan sa tenga.

Nawala naman bigla ang aking ngiti. Bakit kaya hindi niya diniretso nalang si Brendt kanina that I'm his wife?

Even though we're already okay, nothing has changed. I'm still his secret wife.

"Is there something wrong?" nagulat ako nang bigla niya akong tanungin at nakita ko siyang pabalik-balik ng tingin sa akin at sa daan.

I just smiled and shook my head. I don't want to demand anything from him. Ayokong maging abuso. We're still starting over. Nasa umpisa palang kami.

"Then... did I do something wrong?" he changed the question to a more appropriate one.

Nilingon ko naman siya ngayon at muling umiling. I kept my smile to ensure him that there's nothing wrong.

He was about to say something again when my phone suddenly rang. Brendt's name flashed on the screen as the caller.

Nakita kong sinulyapan ni Sean ang aking cellphone and I also glanced at him before taking the call.

"Hello?" pambungad ko nang masagot ko ang tawag.

"Where are you?" tanong naman ni Brendt. "Are you still with him?"

"Yes." sagot ko sa kaniya. "I'm still with my... uh... boss." medyo nag-aalangan ko pang dagdag.

Kita ko naman sa aking peripheral vision ang muling pag-gawad ng tingin sa akin ni Sean. Nakakunot na ngayon ang kaniyang noo.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon