TẠI SAO PHẢI THỰC HIỆN PHÂN PHỐI LẠI

8.5K 4 3

1.TẠI SAO PHẢI THỰC HIỆN PHÂN PHỐI LẠI:

Phân phối lại là sự tiép tục phân phối những phần thu nhập cơ bản, những quỹ tiền tệ được hình thành trogn phân phối lần đầu ra phạm vi toàn xh hoặc theo những mục đích cụ thể của các quỹ tiền tệ

Sở dĩ phải thực hiện phân phối lại vì những lý do sau:

+Nhằm đảm bảo cho lĩnh vực ko sản xuất có nguồn TC- Vốn tiền tệ (những ngành không sx, để tồn tại, duy trì hoạt động và phát triển như bộ máy NN, giáo dục , y tế, văn hóa,...bản thân khu vực sx vật chất cũng đòi hỏi có sự phân phối lại, vì từng ngành SXVC không tự giải quyết đc

+Tác động tích cực tới việc chuyên môn hóa và phân công lđ xh trong lĩnh vực sx, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy lực lượng sx xã hội phát triển, đáp ứng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chíh trị, xh, an ninh, quốc phòng, từ đấy đáp ứng yêu cầu thúc đẩy phát triển kt-xh ở các vùng lãnh thổ, địa phương.

+Góp phần thực hiện công bằng xh được phân phối thông qua biện pháp điều tiết thu nhập, tránh chênh lệch giàu nghèo quá cao trong xh, hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp.

Trong toàn bộ quá trình phân phối các nguồn tài chính để tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ thì phần lớn các nguồn tc vận động vào quỹ (tạo lập quỹ) là thuộc về phân phối còn TH nguồn tc vận động ra khỏi quỹ (sử dụng quỹ) đều là phân phối lại. Do đó, phân phối lại có tính chất bao trùm trong quá trình phân phối các nguồn tài chính. Nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng lại sẽ gây ra thâm hụt, lạm phát, xh tiêu cực, gây khủng hoảng KT.

TẠI SAO PHẢI THỰC HIỆN PHÂN PHỐI LẠIĐọc truyện này MIỄN PHÍ!