Chiến tranh nhân dân

4.5K 0 0

Chiến tranh nhân dân

1. Mục đích: bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của TQ, đảng, nhà nước, nd và chế độ xhcn. Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình thống nhất để phát triển đất nước theo định hướng xhcn.

Thời bình: phải nâng cao khả năng phòng thủ của đất nước, xd thế trận qptd annd thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, luôn sẵn sàng chuyển sang thế trận chiến tranh nhân dân. Thời chiến: không bị bất ngờ, đánh trả địch kịp thời ngay từ đầu, chuyển sang thế trận chiến tranh nd toàn diện bảo vệ vững chắc TQ.

2. Đối tượng: chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch phản động cả bên trong và bên ngoài chống phá ta quyết liệt nhằm xóa bỏ chế độ xhcn ở Vnam.

3. Âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù: - Âm mưu: với thế giới, âm mưu cơ bản, mục tiêu xuyên suốt của cndq không hề thay đổi. Chúng tìm mọi biện pháp thủ đoạn hòng xóa bỏ các nước xhcn / phạm vi toàn TG; với Vnam, chúng thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ hòng xóa bỏ cđộ xhcn ở Vnam. - Thủ đoạn: Khi xâm lược, dùng thủ đoạn đánh nhanh thắng nhanh giải quyết nhanh kết hợp với sd sức mạnh qs vượt trội kếp hợp bọn phản động bên trong bên ngoài cùng chống phá; khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược, kẻ thù sd sức mạnh qs kết hợp đòn hỏa lực phủ đầu đầu tiên với cường độ cao, mật độ dày đặc tập trung vào các mục tiêu quan trọng chủ lực đầu não; trong chiến tranh xâm lược, lôi kéo liên kết đồng minh, bao vây cấm vận triệt để về kinh tế và ngoại giao; kết thúc giai đoạn hỏa lực, thực hiện tiến công cả trên bộ, biển và không.

4. Tính chất

Là cuộc chiến tranh chính nghĩa tự vệ cm: cuộc chtr chính nghĩa là chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của TQ, đây là tính chất quan trọng quyết định đến khả năng động viên, quy tụ, tập hợp đông đảo lực lượng toàn dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dt để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

Là cuộc chiến tranh toàn dân toàn diện: - Là cuộc chiến tranh toàn dân: đây là cuộc chtr toàn dân toàn diện đã phát triển cao trong lịch sử của dt Vnam dựa trên cơ sở vai trò của quần chúng nd lđ đối với sự nghiệp cm của dt. Sức mạnh toàn dân là sức mạnh của chtr nd dựa vào sức mạnh của đông đảo quần chúng nd, đó là toàn dân kháng chiến, toàn dân tiến hành đánh giặc, người người đánh giặc, nhà nhà đánh giặc, làng xóm thôn bản xã phường đánh giặc, đánh giặc bằng tất cả các lực lượng tạo ra thế thiên la địa võng để đánh giặc, mỗi làng bản thôn xóm xã phường là một pháo đài đế đánh giặc. Chiến tranh toàn dân toàn diện được hình thành / thế trận của cả nước, đó là thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận annd và thế trân chtr nd, nhưng phải lấy lực lượng vũ trang nd 3 thứ quân làm nòng cốt, kết hợp với cách đánh của các lực lượng vũ trang tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả nước để chiến đấu chiến thắng kẻ thù. - Là cuộc chiến tranh toàn diện: chtr toàn dân toàn diện là cả nước là một mặt trận, cả nước là một chiến trường, đánh giặc toàn dân toàn diện / tất cả các mặt trận kt, ctri, văn hóa tư tưởng, đối ngoại, khcn tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn nhất để chiến đấu và giành thắng lợi.

Là cuộc chiến tranh hiện đại: Chtr ngày nay và chiến tranh trong tương lai mang tính hđại cao nên quân và dân ta phải sd vũ khí hiện đại kết hợp với vũ khí tương đối hđại và vũ khí thô sơ truyền thống, thực hiện tác chiến của các lực lượng 3 thứ quân để phát huy khả năng sở trường cách đánh giành thắng lợi trong chtr, giành thắng lợi bảo vệ vững chắc TQ

5. Đặc điểm:

Tình hình TG và khu vực diễn ra phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ khó lường. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch có sự liên minh liên kết quốc tế cao, chúng cấu kết với nhau để chống phát cnxh và ptrao cm trên TG ngày càng quyết liệt. nếu chtr xảy ra thì ta phải kiên quyết ngăn chặn, chống trả đánh lại địch ngay từ đầu để bảo vệ TQ. Thế trận qptd annd chtr nd đã được chuẩn bị sẵn, luôn sẵn sàng chuyển sang thế trận chtrnd / cả nước tạo đk phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước để đánh thù trong giặc ngoài.

Chiến tranh nhân dânĐọc truyện này MIỄN PHÍ!