For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

ky thuat dien tu

2.3K 5 0

Câu 1 : Trình bày sơ đồ khối và phân tích chức năng các khối của hệ thống thông tin quảng bá. 2

Câu 2 : các dạng tín hiệu điều chế. Tín hiệu điều biên và phổ của nó?. 3

Câu 3 : trình bày cấu tạo và cơ chế hình thành hạt dẫn trong các loại bán dẫn loại “n”, loại “p” ?. 5

Câu 4 : sự hình thành mặt ghép bán dẫn P-N. hoạt động của mặt ghép dưới tác động của điện trường ngoài. 7

Câu 5 : Điốt bán dẫn ( cấu tạo, đặc tính vôn-ampe, các tham số,phân loại,ứng dụng của nó) 8

Câu 6: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tranzito loại PNP. 10

Câu 7: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tranzito NPN.. 11

Câu 8: Các họ đặc tuyến tĩnh của tranzisto ?. 12

Câu 9:  Lý thuyết về khuếch đại?(định nghĩa, phân loại, các đặc tuyến và tham số) 14

Câu 10: Phản hồi trong bộ khuếch đại, đặc điểm của bộ khuếch đại khi có phản hồi, các cách mắc phản hồi 16

Câu 11: Các chế độ làm việc, các cách cấp nguồn và ổn định điểm công tác của tranzisto trong chế độ khuếch đại 17

Câu 12: Mạch khuếch đại điện trở Emito chung(EC)? (sơ đồ nguyên lí, tác dụng của các linh kiện, phân tích hoạt động, vẽ định tính đặc tính biên độ tàn số và giải thích dạng của nó) 20

Câu 13: Mạch khuếch đại điện trở Colecto chung (CC), so sánh mạch KĐ điện trở EC và CC.. 21

Câu 14: Đặc điểm mạch khuếch đại công suất; mạch khuếch đại công suất đơn có biến áp ra?. 23

Câu 15: Mạch Khuếch đại công suất đẩy kéo song song có biến áp ra. 24

Câu 16: Trình bày sơ đồ nguyên lý, nguyên lý làm việc và ứng dụng của mạch khuếch đại vi sai. 25

Câu 17: Mạch khuếch đại thuật toán (Định nghĩa, các thông số kỹ thuật, cấu trúc bên trong theo sơ đồ khối). 26

Câu 18: Trình bày các mạch cộng, trừ trên khuếch đại thuật toán. 27

Câu 19: Trình bày các mạch vi phân, tích phân trên khuếch đại thuật toán. 28

Câu 20: Trình bày nguyên lý tạo dao động hình sin dùng mạch khuếch đại có phản hồi dương; phân tích điều kiện cân bằng biên độ, cân bằng pha: 31

Câu 21: Mạch tạo dao động hình sin ghép hỗ cảm?. 33

Câu 22: Mạch tạo dao động  hình sin kiểu ba điểm?. 33

Câu 23: Tạo dao động hình sin RC trên khuếch đại thuật toán(KĐTT)?. 35

Câu 24: Sơ đồ khối mạch nguồn 1 chiều, phân tích chức năng của các khối?. 37

Câu 25: Chỉnh lưu 1 pha: Một bán chu kì, cả chu kì, kiểu cầu, so sánh ưu nhược của chúng. 38

Câu 26: Các mạch ổn áp một chiều tham số. 41

DIEN TU SOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!