Author's Note

203 23 0

Annyeong guys!

Slow updates muna pagnatapos na ang school year tsaka na yung mabibilis na updates..Okiee??

Pagnatapos po yung March magma-march na naman po..Feb. 27 na po ngayon so sa isang araw na ang March..

4 weeks nalang naman ang pasok bale 1month nalang tuloy tuloy na..

So Kamsa!

Our Complicated Love Story (EXOSHIDAE)Where stories live. Discover now