12.

1K 73 3

Колата спря пред нас, а на мен изобщо не ми се слизаше.
-Благодаря ти за прекрасния уикенд- усмихнах се
-Аз ти благодаря за снощи малка моя.
-Довечера ще дойдеш ли?
-Не. Обещавам утре ще дойда в голямото междучасие.
-Добре. Не работи много- и го погалих по бузата.
-Добре, ще мисля за теб - и ме целуна- и за снощи- и ме целуна пак, а аз се изчервих.
-И аз ще мисля за теб.
-Кажи на Пат, че утре ще играем.
-Добре.
- После ще се чуем, нали?
-Да-изкикотих се и го целунах за последно, а после слязох от колата...
Отключих си и влязох в нас оставяйки чантата на пода.
-Мамо, Пат тук съм.- извиках и влязох в холът, а мама четеше нещо и плачеше.-Мамо какво има?- попитах и седнах до нея прегръщайки я.
-Това- и ми подаде документите. Зачетох се и татко искаше Пат. Искаше да ни го вземе. Как щях да живея без малкия принц. Усетих как нещо се стича по бузите ми и изтичах в стаята си преди да мама да ме е видяла...
Телефонът ми звънна и вдигнах хлипайки.
-Какво правии малката?
-Нищо- изхлипах.
-Какво има?
-Нищо.
-Има нещо, плачеш и не знам защо, а това ме влудява. Кажи ми.
-Имам нужда от теб- разплаках се. -Може ли да дойдеш?
-Идвам, не плачи.
-Благодаря...
На прозорецът се потропа и станах да отворя, а миг по- късно се озовах в прегръдките му.
-Кажи каква има малка моя?
-Татко иска да вземе Пат, а ние нямаме адвокат. Ще ни го вземе. Мама ще се съсипе.- изхлипах в прегръдките му.
-Как така? Успокой се и искам да ми обясниш всичко- целуна челото ми и ме занесе да седна на леглото. Изтри сълзите ми и ме изчака да се успокоя галейки гърбът ми.
-Пратил ни е призовка. Пише че иска да вземе попечителството. Беше се отказал.- казах и го погледнах.
-Можеш ли да ми донесеш документите?- попита загрижено.
-Мхм.- кимнах и станах тръгвайки към кухнята. Слязох и видях мама още да се взира в документите.
-Мамо може ли да ги прочета?
-Мхм.Ето.- и ми ги даде а аз изтичах обратно нагоре към стаята. Влязох и му ги подадох, а той се зачете в тях.
-Така утре ще отидем при един мой приятел адвокат, защото майка ти трябва да попълни няколко молби. После ще го обсъдим и ще се явим на делото. Обещавам никой няма да ни вземе малкия принц- каза и целуна челото ми. -Мисля че е време да се запознаем с майка ти- каза ми.
-Сега?
-Мхм - кимна, а аз избърсах сълзите си и станах хващайки го за ръката.
-Мамоо, трябва да ти кажа нещо- казах и седнах до мама, а тя погледна Алекс.
-Този от къде се взе?
-Това е гаджето ми- изчервих се-Той ще ни помогне.
-Приятно ми е Алекс.- каза и се здрависаха.-Щеше ми се обстоятелствата да бяха друти- извини се и седна на дивана.-Така прегледах документите и утре ще говорим с адвокат и всичко ще е наред- и чухме Пат да слиза по стълбите.
-Спайди- изпищя и изтича към Алекс, а той го гушна.
-Малък
-Да си играем. Кака ме излъга, че днес няма да дойдеш- каза и погледнах мама
-Днес?Тоест и преди си виждал този батко?
-Да мамо. Той си играе с мен, приспива ме и ме буди за детскаа.
-Ахаа- и мама ме погледна, а аз се изчервих. Малкия беше изпял всичко на мама.
-Виж сега, ние трябва да поговорим малко, а ти тичай да подредиш камиончетата- и целуна челото му, а малкия изтича нагоре.Чувствах се неловко. Не бях казала нищо на мама.
-Утре госпожо ще говорим с адвокат и той ще води делото- каза Алекс и се облегна на диванът.
-Добре Алекс. - и ме погледна.-Ние имаме малко работа в кухнята с Роуз, ще ни изчакаш ли?
-Ще се кача при Пат- каза, целуна челото ми и се качи горе.
-Мамо знам че трябваше да ти кажа....просто се притеснявах- изчервих се-Той е мил, грижовен и би направил всичко за мен.
-От кога сте заедно.
-Седмица. Бях с него в Маями.
-Той...
-Още не сме го правили, не бързаме. Когато съм с него забравям за всичко.
-Само внимавай,
-Добре Може ли да остане тази нощ?
-Да, помогни ми с вечерята...
Приготвихме масата и сега беше време да ги извикам.
-Не виж, този спука гума- обяссни докато седяха на пода с камиончетата.
-Ауу- изпищя малкия-Сега какво?
-Ще я оправим- усмихна му се и се направи че оправя гумата.
-Йее. Най- добрият спайди- извика радостно, а аз се загледах в тях. Алекс щеше да е чудесен баща. Мечтаех си за момченце и момиченце. Разтърсих глава и отворих вратата докрай.
-Хайде на вечеря.
-Храна- изкикоти се Пат и изтича по стълбите, а Алекс застана пред мен прегръщайки ме през кръста.
-Какво си мислиш малка моя?
-Колко добър татко ще си.
-След няколко години ще започнем работа върху децата ни- и се изчервих, а той изхили.-Хайде, не искам да се изложа пред майкка ти- целуна челото ми и тръгнахме надолу..

⭐⭐⭐❤

Just a love storyRead this story for FREE!