Prologue

765 20 1

Love
Sabi nila..binubuo ito ng dalawang tao..
Marriage
A ceremony in which the two person who love each other will collide...
Pain
Natural lang daw to kapag nagmahal ka,hindi maiiwasang hindi maranasan
Sacrifice
Lahat ng kaya mong gawin ay gagawin mo para sa taong mahal mo..

Pero paano kung sobra na?
Kung hindi na tama yung sakit na nararamdaman mo?
Kung sobra na yung mga naisakripisyo mo?
Are you willing to look stupid just to make him love you?or you will end your suffering to find the better person for you?

Facebook:@Erika Shaine Ortega
Wattpad:@DetectiveShai

Married To A GangsterTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon