41th Chapter

1.3K 25 1

→ Anika point of view..←


Its valentines day, pero ordinary day lang 'to para sa akin, malamig at mapait ang valentines day ngayon, parang ako.

~ Dingdong!dingdong!dingdong!~

Binuksan ko agad ang pinto at may nakita akong batang babae na may dalang box.

" Hello Baby" Sabi ko at pinisil ang kanyang dalawang pisngi.

" Ate, pinapabigay po ito sa inyo." Sabi ng bata at binigay sa akin ang isang box.

" Sino daw ang nagpapabigay?" Tanong ko pero umiling ito.

" Hindi ko kilala e! basta sabi niya ibigay ko daw ito sa inyo." Sabi ng bata.

" Thank you baby bye" Sabi ko at hinalikan siya sa pisngi at sinirado ko na ang pinto.

Tumakbo agad ako sa kwarto ko at binuksan ang box, bumungad agad sa akin ang sulat.

Dear Anika;

~ I know na galit ka pa sa akin, pero kahit ganun I love you and Happy Valentines Day♥~

Binuksan ko ang maliit na box at ang laman nito ay isang kwintas na may pangalan ko, maganda siya at nakakaagaw ng pansin.

" Kung sino kaman, thank you.." Bulong ko sa sarili ko.

To be Continued;

INSTAGRAM: inday_giggly
TWITTER: indaygiggly

I am a Bad Girl(Completed)Where stories live. Discover now