37th Chapter

1.4K 21 1

→ Anika point of view..←


Feeling ko, iniwan na ako ng lahat o nilalayuan na ako nilang lahat.

Nandito parin ako sa bahay nila Lola, at wala si Lola dito dahil pumunta siya sa Hollywood at hindi ko rin ma contact si Jassy.

Tapos, miss na miss ko na rin si Niko. Its been so many days, hindi ko na siya nakakausap, siguro oras na ngayon, para mag sorry ako sakanya.

~ Calling Niko..~

Me: Hello? Niko.

Him: Hi, who's this?

Kinabahan ako sa boses, dahil hindi si Niko 'yon at isa 'yong babaeng boses.

Me: Ikaw sino ka naman? nasaan si Niko?

Her: Si Niko? ah, nandoon sa shower naliligo.

Me: Nasan kayo?

Her: Tss..don't disturb us, okay? 'wag mo na kaming puntahan.

Me: Tss..Sino ka para pagsabihan ako ng ganyan?

Her: I'm his new girlfriend.

~ Call Ended ~

Nasapo ko ang noo ko, ganun na ba siya kainip kakahintay sa akin? may bago na uli siyang girlfriend?

Kinuha ko ang isang susi ng sasakyan nila Lola, at nag drive lang ng nag drive hanggang sa napatigill ako sa may bridge.

To be Continued;

INSTAGRAM: inday_giggly
TWITTER: indaygiggly

I am a Bad Girl(Completed)Where stories live. Discover now