PROLOUGE

469 35 2

Magkakaroon kaya sila ng happy ending kung ang kanilang pagmamahalan ay kumplekado?

Pangako nila sa isa't isa 'Walang Iwanan' pero ang pangakong yun ay napako..

Ang kanilang pagmamahalan ay sobrang kumplekado lahat ng kanilang mga magulang hadlang!Paano ko nalaman malaman ako ang otor!De jk lang..

Ang sabi nga nila 'Love is super complicated'

Tama napaka kumplekado!Lahat sila hadlang!Pwera nalang sa kanilang magkakaibigan na sinusuportahan ang lahat ng kanilang mga kaibigan..

Magkakaroon ba sila ng happy ending o sad ending??

~Abangan~
~•~•~•~•~•~•~•~•~

Maganda ba guys?Sabihin nyo lang kung panget ha...

~ang baliw na otor,
aicaca21

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Our Complicated Love Story (EXOSHIDAE)Where stories live. Discover now