Tips for life

19 1 1

Nếu bị nhốt trong nhà vệ sinh mà muốn phá khoá thì đừng dùng người đâyr ra nhé
Cứ lấy chân đạp thẳng
Mặc dù bị rách quần
Nhưng hiệu quả vô cùng cao
Kinh nghiệm cả đấy😘😘😘

Thư ăn cứt 😂😂😂Đọc truyện này MIỄN PHÍ!