@Thirty (Part 2)

1.3K 70 23

Dahil sa kaiisip kagabi tinanghali tuloy siya ng gising. Dahil nasa sariling bahay naman siya hindi na siya nag-abala mag-ayos ng sarili kahit walang suklay, toothbrush at bra bumaba na siya para kumuha ng gatas sa ref. Half awake pa siya kaya parang si Sadako ang peg niya habang naglalakad. Nang makapasok sa kusina diretso siya sa kuhaan ng baso saka pumunta sa ref at kumuha ng fresh milk. Bago tuluyang isara ang dahon ng ref nagsalin siya ng gatas sa baso at uminum. Nang mangalahati na niya nagsalin ulit siya hanggang sa mapuno ulit niya ang baso bago tuluyang isara ang ref. Sakto pagsara niya saka naman may taong bumati sa kanya ng good morning.

"Good morning!" malakas na sabi ni Ed.

Sa gulat ni May naitapon niya ang gatas sa harapan ng dibdib nito pababa sa short.

"Oh my sorry!" dala ng reflexes niya agad niyang  naabot ang file ng tissue at saka pinunasan ang natapunan na damit ng lalaki.

"May ako na.. Okay lang ... ako na....!" sabi ni Ed.

"Bakit ka ba naman kasi naggugulat? saka anong ginagawa mo diyan sa likod ng ref? kanina ka pa ba dito?” habang sige pa rin si May sa pagpunas sa natapunan na damit ni Ed.

“May stop please!” medyo iba na ang tuno nito.

Napatingin si May sa mukha ni Ed at nakita nito ang pagkailang sa ginagawa niya. Nang tumingin siya sa area na pinupunasan niya saka lang siya naging aware na ang harapan na ng short nito punupunasan niya. Agad naman binitawan nito ang tissue na hawak niya. Saka tumagilid  para mabawasan ang akward sa pagitan nila.

“Anong nanyayari dito?”

Halos sabay napatingin sila May at Ed kay tita Amore.

“Ahh tita natapunan ko po si Ed nang gatas hindi ko naman po sinasadya!”

“Kasalanan ko naman po tita ginulat ko po siya!” segunda naman ni Ed.

Nagkatinginan sila tapos sabay din nagbaba ng tingin.

“Segurado kayong walang kayong ginagawang himala dito?”

“Tita!” nagmamaktol na react ni May.

“Bakit? Nakita mo na ba ang itsura nyo?” balik na tanong ni tita Amore.

Napatingin si Ed kay May at nakita nito kung gaano ka-pround ang hinaharap nito at dahil manipis naaaninag niya nag dalawang tore nito. Nang mapansin naman ni May kung saan nakatingin ang binata tinakpan  niya  agad ito ng dalawang kamay saka umirap at umalis. Sinundan lang ni Ed ang pag-alis ng dalaga.

“At ikaw naman,  ke aga-aga pinagnanasahan mo naman ang pamangkin. Baka gusto mong  magpalit ng damit at nakikita pa namin ang tindig ng sundalo mo!” sita ni tita Grace.

“Sorry po!” sabay alis niya sa kusina.

“Stupid sa harapan pa talaga ng mga tita ni May!”  sabi ni Ed habang paakyat nasiyasa kwartong  pinag-stayan niya.

“Ikaw huh, huwag mong sabihin sa apartment ganun ka magdamit? Paano kung pinasok  ka doon, ano ready ka na magpa-rape!” tinatalakan ni Tita Amore.

“Ate tama na, ke aga-aga  binubungangaan mo si May minsan na nga lang nandito puro sermon pa  ang inaabot sayo!” awat ni Tita Agnes.

“At ano pabayaan lang natin kapabayan ni May?” nakataas ang kilay na sabi ni Tita Amore.

“Okay lang po tita Agnes na miss ko ang sermon ni Tita Amore!” sabi ni may habang sumusubo.

“Tingnan mo itong bata ito kinatuwa pa ang panenermon ng ate!” sabay lapag ni tita Grace ng sinadok na kanin.

MayWard Short StoriesRead this story for FREE!