Chapter 1

26.8K 241 2
                         

NANGHAHABA ang nguso ni May habang nakatingin siya sa ka-love team niyang si Lawrence. Hindi niya maintindihan kung bakit sa itinagal-tagal niya sa show business ay ito pa rin ang ka-love team niya. Ngunit dahil nagki-click sila sa masa ay wala siyang magawa. Kumbaga, magkarugtong na ang pangalan nila. Kapag nabanggit ang pangalang "Lawrence Conception," kasunod na niyon ang pangalan niya. Ano nga ba ang problema niya kay Lawrence?

Hmm... Hindi niya gusto ang pang-aasar nito sa kanya sa best friend nitong si Andreu Duavit, isang sikat na mang-aawit sa bansa. Matagal na niyang isinuko ang pag-ibig niya kay Andreu mula nang ma-engage ito sa nobya nitong si Jane. Sa mga susunod na buwan nga ay ikakasal na ang mga ito. Hindi niya gustong sirain ang pag-iibigan ng mga ito hindi lang dahil sa napakabusilak ng pag-ibig niya kay Andreu, kundi dahil alam niyang hindi niya ito kayang pasayahin na gaya ni Jane.

"Ano na, Lawrence? Makikipag-chika-han ka pa rin ba riyan? Ikaw na lang ang hinihintay ng buong team. Masyado ka nang paimportante!" inis na inis na sabi niya rito. Kanina pa kasi ito nakikipaghuntahan sa bagong staff ng team nila.

"Pasensiya na ho, boss," nakangiting wika ng damuho sa kanya. Kung hindi lang niya pinagkakakitaan ang pagiging ka-love team nito, nunca na pagtiyagaan niya ang kumag na ito. Tinalikuran niya ito.

Sinundan agad siya nito. "Ikaw naman, nagselos ka kaagad kay Mariel," anitong ang tinutukoy ay ang kausap nito kanina.

Lalong kumulo ang dugo niya sa sinabi nito. "Hoy, Lawrence Conception, kahit siguro isang milyong babae pa ang iparada mo sa harap ko, hindi ako magseselos ni katiting. Feeling-guwapo ka na naman," panonopla niya rito.

"Kayong dalawa, tigilan na nga ninyo 'yan. Ilang taon na kayong parang aso't pusa, hindi pa rin ba kayo nagsasawa?" tanong ni Direk Jackie sa kanila, ang direktor ng pelikula na kasalukuyan nilang ginagawa. Halos lahat ng pelikulang pinagtambalan nila ni Lawrence ay ito ang naging direktor nila kaya sanay na sanay na ito sa kanila.

Nagsimula na ang pagshu-shoot nila. Kung gaano siya naiinis kay Lawrence, ganoon din ang karakter na ginagampanan niya kaya hindi siya gaanong nahirapan kompara sa mga dati niyang role na siya ang humahabol-habol dito.

Wala siyang masasabi sa acting skills ni Lawrence. Aminado siyang mahusay talaga ito. Minsan ay may naibabahagi naman ito sa kanya na magandang technique kung paano niya mas magagampanan nang natural ang mga role na ibinibigay sa kanya. Ngunit maliban doon ay pulos sakit na ng ulo at konsumisyon ang ibinibigay nito sa kanya.

"Alam mo, Migoy, hindi kita type kaya huwag kang umasta na parang gustong-gusto kita. At ang kapal din naman ng mukha mong ipagkalat sa buong campus na boyfriend kita, 'no," punong-puno ng kombiksiyong pagbitaw niya sa kanyang linya.

Tiningnan siya ni Lawrence na parang nasaktan ito sa sinabi niya. "Hindi ko 'yon sinasadya, Tere," pagbitaw rin nito ng linya nito. "Iyon lang naman kasi ang paraang naisip ko para pansinin mo ako. Sorry na," anito na hinawakan pa ang kamay niya.

Nang pareho nilang marinig ang salitang "Cut!" ay mabilis na binitiwan nito ang kamay niya. Walang problema iyon sa kanya. Kahit kaunti ay hindi nito nasaling ang pride niya. Hindi naman talaga niya gustong hinahawakan siya nito. Sa halip ay inirapan pa niya ito.

"Good take," ani Direk Jackie sa kanila, pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. "Bagay na bagay pala sa 'yo ang ganyang role, May, parang may pinaghuhugutan lang," panunudyo nito sa kanya.

"Kayo talaga, Direk," umiiling na wika niya, saka nagtungo sa tent na pinag-iwanan niya ng gamit niya. Kasunod niya si Yayo, ang personal assistant niya na naging kaibigan na rin niya. Masasabi niyang close sila nito at maituturing niyang kapamilya na niya dahil sa tagal ng pinagsamahan nila.

Love Team COMPLETED (Published by PHR)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon