Teaser

37.9K 584 2
                         

Bata pa lang si Irene ay hindi na sikreto na may galit si Nikos sa kanya. Dahil sa pagdating niya sa buhay ng mag-asawang Loukas at Iris Sallis, hindi natupad ang pangarap nito na maging legal na anak.

Pero hindi iyon hadlang para ilapit ni Irene ang sarili sa taong halos kapatid na niya. Sa nakalipas na mga taon ay minahal niya si Nikos bilang isang lalaki. Even if that love seems to be forbidden, all that matters to her was that she loves him.

At gagawin niya ang lahat para makuha lang si Nikos. Kahit na ang kapalit niyon ay ang anihin pa niya ang malaking galit ng binata, na nahiling niya na sana ay ganti na lang nito ng pagmamahal.


International Billionaires Book 1: Nikolas Lance Afinidad (COMPLETED)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon