START

26.2K 702 1K
                         

SIMULA

"BTS paved the way!" mabilis kong pinindot ang enter at kinomment iyon sa isang post ng EXO-L kung saan nagsimula na naman ang war between the two(2) fandom. Ayoko talagang pinagsasabihan ng kung ano-ano ng EXO-Ls or kahit sino bang fandom ng negative words ang BTS.

"BTS, baklang taga seoul!" napairap na ako sa nabasa.

I stretched my hands bago pinatunog ang mga daliri, I am ready for another war with these freaking eggs! Mga walang magawang maganda sa buhay!

Mabilis akong nag-type at nakipag-trashtalkan sa mga EXO-Ls or mga bugok na itlog.

"At least may billboard kami! How about your idol?" comment ko tapos ay napangisi, palibhasa kasi mga bitter dahil sikat na sikat ang BTS around the world.

"We have talented guys. Kings and talented." Napairap naman ako nang mabasa ang comment ng isang EXO-L. Talented my ass, hindi naman nila kaya mag-rap gaya ni Yoongi!

"Hindi nga invited idols niyo sa grammys." comment ng kapwa ko army.

"Hindi nga maka-hit ng notes ng idol niyo." sagot naman ng punyetang EXO-L.

"Hindi nga kaya ng idol niyo maka 600 million views sa youtube, laos na 'yang idols niyo!"

Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa school only to see one of the most annoying student in this school. 

Nagtama ang paningin naming dalawa, tumaas ang kilay ko bago siya inirapan. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya kinakainisan na estudyante dito sa school, e. Actually, marami pa ngang naga-admire sa kaniya.

But I just don't really like him.

He always bully me, always make fun of me just because I'm an ARMY. And for pete sake, miyembro siya ng fandom ng EXO, EXO-L siya! 

Kaya naman dagdag inis ko pa sa kaniya, e. 

Aabutin ko sana ang libro sa pinaka tuktok ng cabinet dito sa class room namin kaso masiyadong mataas.

"You can't reach the book just like how your idol can't reach high notes." And then he laughed after his remarks.

Damn that annoying EXO-L guy!

"Let's destroy the Music Video of BTS! Magsama-sama tayong i-unlike ang MV nila pagka-release pero h'wag tapusin ang video para hindi dagdag sa views!" A blink posted somewhere that made me annoying.

"Wala namang talent 'yang BTS niyo, flop!" and then the negative comments continued.

Nakanguso na ako at halos mainis habang tinitignan ang mga kaklase kong blinks, they've been annoying me since I arrived in our class room.

"Come on, stop supporting BTS. Toxic ng fandom niyo." sabay tawa nila.

"At least may billboard ang BTS, album nga wala kayo." inirapan ko sila.

"Talent nga wala ang BTS."

"Excuse me? Have you ever heard Namjoon's rap? I bet not since you are talking shits in front of me."

Nag-walk out na ako at mabilis na naglakad palayo sa kanila nang may humila sa kamay ko at hinila ako sa madilim na parte malapit sa hagdan at isinandal ako sa pader.

He pinned me in the wall, umangat ang tingin ko at magrereklamo sanan nang magkasalubong ang mata naming dalawa.

"Ano ba? Bitawan mo nga ako!" reklamo ko.

Mas lalo lang niya akong tinitigan bago pumungay ang kaniyang mga mata. Pero mabilis lang 'yon, bumalik ito sa pagiging seryoso, nakakatunaw. "Hey, army girl." he said in a low tone, just enough for me to hear.

"Ako lang ang pwedeng umaway sa'yo." the EXO-L guy said. "Ako lang pwede."

When Eggs Meets The Army.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon