Chapter 48: Helping Out

541 11 0

{ THIRD PERSON's P.O.V. }

Lumabas na silang lahat sa kulungan at sama-samang umatake sa mga MareMaidens.

Hindi rin naman nagtagal ay may iba pang sumulong sa kanila na galing sa Devil's Knights.

At dahil alam naman nilang makipaglaban. Ayun, rambolan to da max!

~~~~~~~~~~~

Kakatapos lang nilang maglaban ay saka naman sila pumunta sa teritoryo ng Devil's Knights para sulungin yung iba.

"Wa~ sila yung grupong humarang satin nun." sabi ni Mich sabay turo sa isang grupo na may blue skull logo sa nape nito.

"Yung mga nagpapanggap na Senior?" Junhoe exclaimed.

"Oo!"

"Yung mga mukhang adik nayon?!"

"Oo!"

"Yung ma----"

"Oo na nga! Bwiset na damuhong to!" inis na sabi ni Taezel kay Junhoe. Napangiti nalang si Junhoe sabay yakap nito. Char!

"Oh? Ano pang hinihintay natin? Laban na!" sigaw ni Arjohn at walang dalawang isip na sugurin ito.

Kanya-kanyang laban ang mga ito. Kahit man na hindi ito handa ay kaya naman nilang depensahan ang kanilang sarili.

Matapos ang ilang oras ng paglalaban nila ay siya namang pag-upo nila sa mga naglalakihang bato. Pilit hinahabol ang hininga nila.

"Guys! Nakita niyo ba si Lena?" tanong ng humahangos na si B.I.

"Bakit mo naman siya hinahanap?"

"May naghahanap ba sakin?" napalingon naman sila sa kung saan naroroon si Lena.

"Lena saan ka galing?"

"Ah! About that. You guys need to see this."

Hindi na sila nakapagsalita pa dahil kaagad namang naglakad si Lena kaya sumunod nalang ang mga ito.

Napunta sila sa pinakalikurang bahagi ng teritoryo ng Devil's Knights kung saan may dingding at kasunod nito ay ang dagat. Nasa end na sila ng isla.

"Teka Lena. Balak mong magswimming ng ganitong oras?"

"Hindi bruha!" singhal nito sabay batok kay Mich.

"What I mean is itong pader nato! May nakita akong may tumakbo sa direksyong ito kaya sinundan ko siya. Hanggang sa napadpad ako dito, and what caught my attention is that this wall moved."

I Fell In Love To A Gangster [COMPLETED]Where stories live. Discover now