Chapter 1

25.6K 423 27

1986

Lahat ng mga babae na nasa club ay sa stage lahat nakatutok ang mga mata. Sa apat na kabataang miembro ng banda na tumutugtog. Lalong higit kay Brandon. The tall and handsome nineteen-year old. Ang soloist ng grupo at kasalukuyang binibigyang buhay ang hit record ng Eagles, ang Tequila Sunrise kasama ang electric guitar nito.

It's another tequila sunrise

Starin' slowly 'cross the sky,

said goodbye...

every night when the sun goes down

just another lonely boy in town...

Nagsu-swoon ang mga teenager na nasa dancing floor at ganoon din ang mga nakaupo. Bukod sa guwapo ang binata ay maganda pa ang boses nito. And he was singing seductively.

Subalit sa iisang mukha nakatuon ang mga mata ng binata. Sa unahang mesa kung saan nakaupo si Anya. A sexy and beautiful twenty-nine-year-old crooner ng club na iyon. Nakangiti itong nakatitig sa binata habang itinaas nang bahagya ang hawak na lady's drink. Kumikislap sa dilim ang long sleeves satin nitong blusa. Nang matapos ang kanta ni Brandon ay isang crooner ng club ang humalili. Tatlong kanta pa nito bago si Anya. Bumaba ang binata sa kinaroroonan ng dalaga at umupo sa mesa nito.

"Hi. You're late..." nakangiting bati ni Brandon.

Gumanti ng ngiti si Anya. At hindi matiyak ng binata kung sa kabila ng ngiti nito ay may lungkot siyang nababanaag sa mga mata ng dalaga. O reflection lamang ng sarisaring kulay ng ilaw sa loob ng club.

"Inabutan ko ang huling kanta mo..." she pouted her lips sexily

"Oh, you're forgiven," nagkibit ng mga balikat ang binata. "Hihintayin kong matapos ang number mo at ihahatid kita, ha?"

Nawala ang ngiti sa mga labi ng dalaga. Luminga sa paligid na tila may hinahanap ang mga mata. Pagkatapos ay muling ibinalik kay Brandon.

"All right. Hintayin mo na lang ako sa parking area..."

"Deal," kumislap ang mga mata nito sa kasiyahan. Tumayo at lumakad patungo sa backstage kung saan nagbibihis na ang mga kasamang sina Mike, Peter at Nelson.

Pare-parehong mga estudyante ang mga ito at ang usapan nila sa may-ari ng club ay hanggang alas-dies y media lang ng gabi ang oras. Pinayagan naman iyon ng may-ari ng club.

"Mauna na kayo, Mike. Hihintayin ko pa si Anya. Ihahatid ko siya sa pag-uwi..." Nakita niya ang biglang pag-asim ng mukha ni Mike.

"Talaga bang hindi ka na maaawat diyan sa kalokohan mo, Bran? Aba'y sampung taon ang tanda sa iyo ni Anya, ah," pagalit nitong sinabi. "Ang daming teenager sa campus na nababaliw sa iyo at galing pa sa matinong pamilya. At si Cherry, hindi ko alam kung bakit ka nakipag-break sa babaeng iyon..." tinutukoy nito ang muse ng basketball team sa escuela.

Itinulak ng paa ni Brandon pasara ang pinto ng dressing room nila. "There you are again, Mike..." ngingiti-ngiting sagot ng binata. "Hindi ang girls sa campus ang type ko kundi si Anya. And Cherry bores me." inilagay niya ang gitara sa leather case. "And don't worry, hindi ako mahuhuli sa klase ko bukas."

"Oo nga naman, Mike. Ihahatid siyempre ni Bran ang GF niya," sabad naman ni Nelson na nagbubutones ng polo shirt.

"Bran, you're looking for trouble. Ilang beses na ba naming sinabi sa iyo na hawak ni Mr. dela Merced si Anya..." patuloy ni Mike.

"Oo nga, Bran," agap ni Peter sa sinasabi ni Mike. "At ang balita pa namin mula diyan sa mga waiter sa labas ay gumagamit si Anya ng bawal na gamot."

Midnight PhantomBasahin ang storyang ito ng LIBRE!