Author's Note:

Quick yet short update. I saw some readers of Charm Academy checking my new story. Thank you so much to those awesome people! You know who you are.

Here's the latest update! Enjoy reading. Manalig tayo sa #JettRiela.

***

Chapter 23: The Head Masters

"Kahit nakaligtas si Ariela hindi parin officially nagtagumpay ang plano. Magiging malaking dagok ito sa Academy kapag nalaman ito ng mga nasa itaas." – Snow Edwards

Sumiksik ako sa mga nagsasayawang mga tao at nagbabakasakaling mailigaw ko ang tingin ni Jett. Nang malapit na ako sa entrance napalingon ako sa pinangalingan ko at hindi na siya nakita pa.

Nakahinga ako ng maluwag pero hindi magawang kumalma ng isip ko. That moment I know that once I step outside there is no coming back. Sapilitan kong kinalimutan ang maaring mangyari at nag focus sa pag alis ko sa Great Hall.

"Hey, Ariela. Nandito ka pala." Nanlaki ang mata ko nang marinig ang boses ni Collin.

Hindi ko sana gustong lumingon pero naramdaman ko na ang kamay niya sa balikat ko.

"Kanina ka pa hinahanap ni Snow." nakangiting sabi niya sa akin. Smiling is Collin's way of drawing attention. Ngayon lahat ng babae sa paligid ay nakatingin na sa kanya.

The clock strucked eight o'clock and I cursed inside. "Collin may kailangan kasi akong—"

Hindi ko naituloy ang sasabihin dahil biglang bumukas ang pinto ng Great Hall. Napalingon ang lahat sa direction namin and I heard several shocked gasp. Huminto ang music sabay ng paghinga ko nang makita ang mga taong nasa pintuan.

"Ariela, okay ka lang?" tanong ni Collin nang mapansin ang maputlang mukha ko.

Napatingin siya sa direction kung saan nakakatitig ang lahat at agad siyang natigilan. "Ang mga Headmaster ng Charm Academy. Nandito sila." he commented in a low voice.

Isang impit na sigaw ang nagpumilit makawala sa bibig ko. Lumapit ang tatlong Headmaster sa direction namin ni Collin kaya napahawak ako sa braso niya. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa nangyayari. Nasa Academy ang tatlo sa pinakamatataas na tao ng society ng Greven at Mirandi.

"Ariela, okay ka lang ba?" nag aalalang tanong ni Collin. Napansin niya ang nanginginig kong mga kamay na nakakapit sa kanya.

"Collin," I breathed. "Alam ko kung bakit sila nandito."Sila ang Headmaster ng Academy. Ang tatlo sa pinaka importanteng tao sa lugar na ito. Ang matandang babaeng may maamong mukha at puting buhok ay may pangalang Georgia Laferty. Isa siya sa namumuno sa Mirandi at parte ng Academy Council.

Katabi nito si Grimrose. Isang babaeng mukhang kaedad lang namin pero hindi siya normal na charmer gaya ng mga pumapasok sa Academy. Decendant siya ng pamilyang namumuno sa Greven. May malamig siyang mga titig at kailanman hindi ko pa siya narinig magsalita.

At ang huli ay si Headmaster Cray. Ang pinuno ng Greven at member ng Magic Council. Isang matandang lalakeng may matatalim na titig. Para siyang isang commander ng mga sundalo. Nakakatakot talaga siya.

"Ariela, ano bang sinasabi mo?" tanong ni Collin. Papalapit na sila kasama ang dalawang bantay na may suot na cloak na may logo ng Mirandi.

"Ako ang—" hindi ko naituloy ang sasabihin ko nang tuluyang makalapit ang dalawang bantay sa akin at hinawakan ako sa magkabilang braso.

Charm Academy: School of Magic (Published Under Cloak Pop Fiction)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!