Narodziny Infinite

246 7 5

Czyli kim był Infinite.

Czyli kim był Infinite

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

SEGA!!! GDZIE SIĘ PODZIAŁ TEN MIECZ? 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

SEGA!!! GDZIE SIĘ PODZIAŁ TEN MIECZ? 

A przy okazji, fajne nawiązanie do Archie. Ktoś już wie? Jest nawet lekko wyeksponowane.

Komiksy z Sonic Forces - TłumaczeniePrzeczytaj tę opowieść za DARMO!