Moment Prawdy

383 13 0

Czyli historyjka o tchórzliwym żołnierzu i Chaotix.

Czyli historyjka o tchórzliwym żołnierzu i Chaotix

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Co powiecie na małą zagadkę? Nie

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Co powiecie na małą zagadkę? Nie... Nie tyle zagadkę, co po prostu...
Po prostu odnajdźcie trzy Easter Eggi w tym komiksie.

Jeżeli nie dajecie rady, daję do nich podpowiedzi:


!SPOILER!
1. Pojawia się tu postać z zwiastunów.
2. Jeden z żołnierzy przypomina Wojownika Wolności. Który i którego?
3. Wybuchowa ta bomba... Ciekawe na kim wzorowano kolory?

Komiksy z Sonic Forces - TłumaczeniePrzeczytaj tę opowieść za DARMO!