lucing pie notes

2 2 0

"wag kang epal di mo ikagaganda yang pan lalait"

"di lahat ng cute sa tao tinatawag, sa hayop ka"

"ang bad ko dito sa notebook nato"

"cute padin ako"

"waahahh inggit si petra"

"wahahh"

"yaw quoe na"

quotes played by my mindWhere stories live. Discover now