▪️35▪️

1.7K 212 14

Skriňu som ťažko dal nabok a pritiahol som si k sebe Kookieho.

,,Kookie!!! Vstávaj!!" kričal som a hýbal s ním.
,,No tak do riti!!" trošku som ho jemne prefackal. Začal som sa obzerať či niekde nemá krvné zranenia. Našťastie krv som nevidel,ale zato som do sanitku zavolal,pretože sa mi prítomnosť neprejavovala.
——————————

Sedím v nemocnici na sedačke a čakám. Som strašne nervózny a veľmi sa bojím. Dúfam,že sa mu nič zlé nestalo. Neodpustil by som si to. Zobral som mobil a pozrel na hodiny a 19:30. Sú tam hodinu,čo tak dlho robia? Žeby vyšetrenia bývajú tak isto dlhé?
Chvíľu som ešte počkal,až kým som nezahliadol doktora,ktorý mal Kookieho na starosti. Prišiel ku mne a prehovoril.
,,Kim Taehyung?" oslovil ma a pozrel sa na mňa.
,,Áno." vstal som.
,,Môžte byť kľudný. Našťastie skriňa nepadla až tak tvrdo. Má len menšie zranenie na hlave,niekoľko modrín a pár škrabancov po tvári.Bude to v poriadku."
Po tomto sa mi veľmi ulavilo.
,,Oh..môžem ho ísť pozrieť?"
,,Jasné že ano."
,,A je hore alebo ešte spí?"
,,Uvidíte sami. Keď som odchádzal,vyzeral že sa prebúdza."
,,Ďakujem,dovidenia." povedal som bez čakania odpovede. Ihneď som bežal za ním na izbu. Pomaly som začal otvárať dvere. Všimol som si ako sedí,opiera sa o operku a pozerá do blba.Zavrel som dvere a prehovoril.
,,Kookie..." povedal som jemne a potichu. Cuklo ho a hneď obrátil hlavu mojím smerom.
,,Taehyung..." taktiež zo seba jednotne dostal. Pribehol som k nemu a silno ho objal. Objatie mi hneď opätoval.
,,Vieš ako som sa o teba bál?!" povedal som keď som sa odtiahol.
,,Je všetko fajn,nemusíš sa báť." povedal a trocha sa pozasmial.
,,Ale nemuselo byť." pošepkal som a spojil naše pery. Hneď sa do bozku pridal. Skúmali sme si jazykmi ústa a tak isto aj preplietali. Náš bozk bol dlhý a hlavne s láskou. Jeho pery,tak sladké a mäkkučké. Neviem čo by som bez tohto zajačika robil. Odtiahol som sa kvôli jednej otázke,ktorá ma jej odpoveď veľmi zaujímala.
,,Kookie? Ako sa ti podarilo,že na teba spadla skriňa?" opýtal som sa ho hneď po našom dlhom bozkávaní.
,,Oh,no...."
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ahojte ❤️
R.I.P Jonghyun😢😢💔Nech ti je tam hore dobre😴✝️
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Taktiež by ste ho spapali??😍

P Jonghyun😢😢💔Nech ti je tam hore dobre😴✝️•••••••••••••••••••••••••••••••••••Taktiež by ste ho spapali??😍

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
ʙᴏʏ ғʀᴏᴍ ᴏʀᴘʜᴀɴᴀɢᴇ [kth•jjk]Where stories live. Discover now