Chapter 1 - Annoyed

40 1 0
                         

"Where have you been?!" 'Yan agad ang bungad sa akin ng step mother kong si Tita Jacky.

"S-sa mall po T-Tita" medyo kinabahan ako dahil sa sigaw niyang umalingaw-ngaw  sa buong mansiyon

"You're hiding something?"

"N-nothing T-tita" Oo ganyan si Tita Jacky napakapraning konting kibot tingin niya buntis ka na agad. Yumuko na lang ako sa takot na baka pagbuhatan ulit niya ako ng kamay na madalas niyang gawin tuwing wala si Papa.

"You sure?! May gana ka pang mag mall after your class? Are you avoiding your responsibilities?!"

Nag angat ako ng tingin ng may marinig akong humalakhak pababa ng hagdanan "Your blood pressure is high because you keep yelling like that, Mom" tumatawang ani Jahne ang step sister ko.

"Whatever Jahne" Dinaanan ako sandali ng pagkainggit dahil sa turingan nilang dalawang mag ina na aakalain mong parang magtropa lang "By the way" Binalingan ako ni Tita "I am sensitive to smell. Can you close the window there, Kein?" Tinuro niya ang glass window malapit sa may mahabang sofa.

Ibinaba ko muna sa center table ang bagpack ko bago tumango kay Tita.

Pagkatapos kong gawin ang iniutos niya ay ngumisi siya sa akin. Alam ko na ang tumatakbo sa utak ni Tita. "I want you to clean the kitchen and the dining room before dinner. Your father is going home" Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Si Papa uuwi na?

Dalawang taon ng hindi umuuwi si Papa dahil may business trip siya sa Greece. Tatlong taon na 'din akong pinapahirapan ni Tita sa gawaing bahay kahit na may mga katulong naman kami.

"What are you waiting for? Pauwi na ang Papa mo!!" Napaigtad ako sa kinakatayuan ko dahil sa sigaw ni Tita kaya nagmadali akong nagpunta ng kusina kahit na pagod ako galing eskwela.

Narinig ko pa ang malakas na pagtawa ni Jahne sa salas "Ang harsh mo naman Mommy! Baka magalit yung nanay niyan"

Nagsimula na akong maghugas ng pinggan habang sila'y nasa dining room.

"She deserved it dahil kasalanan naman nilang mag ina kung bakit nasira ang pamilya natin" tumatawang sabi ni Tita

Kinagat ko ang pang ibabang labi ko dahil sa narinig. Alam ko naman kung bakit parang katulong ang turing nila sa akin dahil galit sila sa amin ni Mama.

Anak lang ako sa labas ni Papa. Isa lang akong pagkakamali dahil kabit lang ni Papa si Mama noon. Hindi lang sila ang galit kay Mama kundi pati ako.

Snow White And The Seven KnightsWhere stories live. Discover now