Kabanata 17&18: Ang Perya sa Quiapo At Ang mga Kadayaan

52.5K 116 24

                                             Kabanata 17: Ang Perya sa Quiapo

Maganda ang gabi.  Ang perya’y punong-puno ng panonoorin at manonood.  Ang 12 galing sa bahay ni Quiroga ay patungo sa kubol ni Mr. Leeds.  Tuwang-tuwa si Padre Camorra sa dami ng magagandang dalagang nakikita lalo na nang makasalubong si Paulita na kasama nina Isagani at Donya Victorina.  Punyales!  Kailan pa ako magiging kura sa Quaipo, anang makamundong prayle at kinurot sa tiyan si Ben Zayb.  Si Isagani nama’y inis sa bawa’t tumititig kay Paulita.

May pinasok na tindahan ng mga tau-tauhang kahoy ang pangkat nina Padre Camorra.  Naghawigan sila-sila.  Ang isa raw ay kahawig ni Zayb.  Kahawig daw ni Padre Camorra ang isa.  Marami ang lilok na anyong Prayle.

May isang kuwadrong tanso ng babaing pisak ang mata, gula-gulanit ang damit, nakalupasay at namimirinsa at namimirinsa ng lumang damit.  Ayon kay Padre Camorra ay isang hanggal ang umisip ng larawang iyon.  Sumagot si Ben Zayb na iyon ay ayon sa pamagat: la Prenza Filipina o prinsang ginagamit sa Pilipinas.  Isa namang kuwadro ay naglalarawan ng isang lalaking nakagapos ang mga kamay at tinuturuan ng mga guwardiya sibil.  Pamagat Ang Bayan na Akaba.  Pinagtawanan din nila ito.

May nakitang larawan na kahawig ni Simoun.  Hinanap nila ang mag-aalahas.  Wala ito.  Ayon kay Padre Camorra’y natakot na baka pagbayarin nila sa pagpasok sa paglabas ni Mr. Leeds.  Ani Ben Zayb naman: Baka natakot na matuklasan natin ang lihim ng kanyang kaibigan si Mr. Leeds.  Makikita ninyo’t ang lahat ay sa salamin lamang.

                                         Kabanata 18: Ang mga Kadayaan


Sinalubong ni Mr. Leeds ang mga panauhin sa kanyang perya.  Bago nagsimula ang palabas, nagsiyasat si Ben Zayb upang makita ang salamin sa kanyang inaasahang matagpuan, ngunit wala siyang nakita.

Pumasok si Mr. Leeds sa isang pinto at may dalang kahong kahoy sa kanyang pagbabalik.  Ipinaliwanag niya na ito ay natagpuan aniya sa isang libingang nasa-piramid ni Khufu, isang Paraon ng Ehipto.  Ang kahon ay may lamang abo at kapirasong papiro na kinasusulatan ng dalawang salita.  Sa pamamagitan ng pagbigkas ng unang salita ang abo ay nabubuhay at nakakausapang isang ulo at pagbanggit ng ikalawang salita ito ay babalik sa dating kinalalagyan nito.

Bumigkas ng isang salita si Mr. Leeds, lumabas ang isang ulo at sinabi nitong siya si Imuthis.  Siya ay umuwi sa sariling bayan pagkatapos ng pag-aaral at mahabang paglalakbay.  Sa kanyang pagdaraan sa Babilonia ay nabati niya ang isang lihim na hindi ang tunay na Sumerdis ang namamahala doon kundi si Gautama, isang magnanakaw ng kapangyarihan at namamahala sa tulong ng pandaraya.  Sa katakutang isumbong siya kay Cambises ay binalak ang ikakasawi ni Imuthus sa tulong ng mga saserdoteng Taga-Ehipto na siyang nakapangyayari noon sa kanilang bayan.  Siya ay umibig sa isang anak ng pari at naging kaagaw niya rito ang pari sa Abidos.  Nagpanukala ang pari ng kaguluhan at siya ang sinangkalan.  Isinakdal siya at napiit, tumakas at napatay.  Ayon sa ulo siya ay nabuhay muli upang ihayag ang gayong kataksilan.  Titig na titig kay Padre Salvi ang espinghe habang nagsasalita ito.  Dahil sa takot hinimatay ang prayle.

Kinabukasan nagpalabas ng utos ang Gobernador na nagbabawal sa palabas ngunit wala na si Mr. Leeds, nagtungo ito sa Hongkong dala ang kanyang lihim.

Ang Buod ng "El Filibusterismo"Basahin ang storyang ito ng LIBRE!