day 16 : January 2014 Tuesday

10 2 0

"wag kang magalala nandyan palagi si lord para gabayan ka"

"hindi lahat ng maganda may maganda ring ugali"

"number one na puntirya ng mga playboy ang mga babaeng utouto at nakukuha sa bola"

"wala kang kwenta sa mundo kapag wala kang pagmamahal"

"love is in the wings of hope"

quotes played by my mindWhere stories live. Discover now