day 13 : January 2014 Saturday

9 2 0

"patience is the new love"

"kapag natuto kang magmahal ng tapat, sure na tatagal kayong dalawa"

"wag myong kakalimutan na dapat si god ang sentro ng pagmamahalan ninyong dalawa dahil mas tatagal kayo"

"walang forever kase wala talaga nun"

"better persons are bitter personalities"

quotes played by my mindWhere stories live. Discover now