day 7 : January 2014 Sunday

8 2 0

"hindi ibig sabihin na iniwan ka, wala nayang balikan, tandaan mo na walang imposible kapag mahal mo ang isang tao"

"sa susunod na magmahal ka, huwag mong ibigay lahat lahat, kase darating ang araw na hindi nya na kayang pang hawakan ang lahat ng ibininigay mo, at least may tinira ka para sa sarili mo"

"ang iniiwan ang syang nag wawagi sa huli"

"di lahat ng maganda maganda rin ang ugali"

"si lord ang taong walang hanggan ang pagmamahal sayo"

quotes played by my mindWhere stories live. Discover now