day 6 : January 2014 Saturday

10 2 0

"madalas kung sino pang pinaka iiwasan mong tao sa mundo, sa huli sya payung magiging super close sayo"

"hindi ka bitteran ang pagsasabi ng walang forever, sadyang may lovelife lang kayo at kame wala"

"wag mong hayaang ikaw ang iwanan, kase hindi mo deserve yon, kase ikaw ang nagmamahal"

"sa sweet lang yan una, sa huli cold nayan."

"madalas, yung mga taong nangiiwan, hindi nila alam na mas karapat dapat yung iniwan nila para sa kanila kase mas kinaya ng iniwan ang sakit nung iniwan sya"

quotes played by my mindWhere stories live. Discover now