Find_me.jpg

243 19 14

In 2003 begon een foto van een verloren kind op internet te circuleren. Er was geen detail voor het kind anders dan wat op de eigenlijke foto te zien was en kon gevonden worden onder de zoekparameters 'find_me.jpg'.

De foto toonde een lachende jonge meisje van ongeveer acht of negen jaar oud.
Het meisje stond alleen voor een schommel, gekleed in een paarse jurk met een witte bloem in haar haar. Haar naam of waar ze het laatst werd gezien werd nooit vernoemd.
Via e-mails en pop-ups werd het meisje door miljoenen gezien, maar nooit gevonden.

Een jaar nadat deze foto bekend werd begon de afbeelding weer op het internet te verschijnen. De tekst op de foto vermeldde 'Find Me', maar nu was de foto veranderd...

De verf roestte en scheurde weg en de schommel hing aan één ketting. Het meisje leek ouder en haar glimlach was verdwenen, de witte bloem in haar haar begon te verwelken.
De afbeelding verscheen het volgende jaar, tot de datum, met verdere wijzigingen.
De schommel was nu doormidden gebroken, de kettingen en de zitplaats waren op de grond.
Het meisje was weer ouder en huilde nu, haar bloem was nu dood en haar jurk was vies en gescheurd.

Find Me staat in rode letters onderaan de foto.

Het derde jaar dat de foto terugkwam, was de schommel verdwenen en stond er een onbekende man in de verte naar haar te kijken.
Het meisje was ouder, haar verdrietige blik veranderde in woede en haar jurk was gescheurd in stukken.

Find Me is in een grotere tekst op de foto geschreven.

Het vierde jaar kwam er nog een foto met hetzelfde meisje, nu een tiener met dezelfde vreemde man die vlak achter haar stond,met een camera in zijn hand.

Het meisje was zwaar geslagen, haar gezicht bloedig en gehavend. Ze kijkt nu met holle ogen, haar kleding niets meer dan stukjes gescheurde stof.

Onderstaande tekst luidt: 'Please Find Me'.


Het vijfde jaar keerde de foto terug maar nu was het meisje dood.

Haar lichaam poseerde rechtop met een witte bloem in haar handen gestopt.

De tekst op de foto luidde:
Why didn't you find me?

Het zesde jaar kwam de foto opnieuw op het internet.
Er was niemand op de foto, het toonde alleen het vreemde veld waar de gebroken schommel ooit had gezeten.

Onderstaande tekst luidt: I Found You.

Kort daarna begonnen vreemde sterfgevallen te gebeuren. Elke dood draaide rond een thema. De slachtoffers waren altijd mannen en elke man had het bestand met de foto geopend. De mannen werden allemaal in het veld gevonden met een witte bloem in hun handen gestopt.

I Found You werd in hun eigen bloed op hun gezicht geschreven, nadat ze doodgeslagen waren.

I Found You werd in hun eigen bloed op hun gezicht geschreven, nadat ze doodgeslagen waren

Deze afbeelding leeft onze inhoudsrichtlijnen niet na. Verwijder de afbeelding of upload een andere om verder te gaan met publiceren.

Boo 👿

Oorspronkelijke auteur: WayWardWanderer

Short Horror Stories (Dutch)Lees dit verhaal GRATIS!