;96

301 39 0
                         


MOTYW THEATRUM MUNDI, CHOĆ TO JAKBYŚ FILMY A NIE SZTUKA WYSTAWIANA NA DESKACH TEATRU - INES

to życie,
to jakby scena filmowa.
komedia i dramat w mym bycie,
chociaż na aktorstwo byłam nie gotowa.

ʀᴏ́żᴇ ʟᴇᴏɴᴀPrzystań dla opowiadań. Odkryj teraz