THÔNG BÁO

157 11 3

Vì dạo này au phải chuẩn bị để thi học kì nên đăng chap lung tung (mặc dù từ đầu đã thế rùi) (cười)
Nên nếu có sai sót gì mong mina thông cảm
Nguyên 1 tuần để thi huhu😨😨
Sau này con au tên là usagi nha
Nên có mấy đoạn hội thoại thì au là usa chan nha
Tặng mina ảnh chuộc tội nè

Vì dạo này au phải chuẩn bị để thi học kì nên đăng chap lung tung (mặc dù từ đầu đã thế rùi) (cười)Nên nếu có sai sót gì mong mina thông cảmNguyên 1 tuần để thi huhu😨😨Sau này con au tên là usagi nhaNên có mấy đoạn hô...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Song Ngư Harem] Who Are You?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!