Teaser

3.5K 130 16
                     

Teaser

Bigla na lamang may napadpad na isang dalaga sa lugar ng Pertrycia Street. Ang sabi nito ay mula raw siya sa malayong nayon at hindi na niya matandaan kung saan iyon. Dahil walang anak ang babaeng nakakita sa kanya ay nagpasya na lamang nitong kupkupin siya at ituring bilang isang tunay na anak. Ibinuhos ng Ginang ang lahat ng pagmamahal na akala niya ay hindi na niya mararanasan kailanman.

Nagpakilalang Beatrice ang dalaga na hinangaan ng lahat. Maganda, mahinhin, masipag at masayahin kaya naman halos araw-araw na lamang ay may umaakyat ng ligaw sa kanya.  Naging usap-usapan ang biglaang pagsulpot nito na naging dahilan nang pagkainggit ng iba lalo na ng kapwa niya kadalagahan.

Ngunit, paano kung sa pagdating nito'y saka naman may mga taong nagsiwalaan sa kanila? Marami ang namatay, marami ang nawawala nang walang ebidensiyang makita at marami ang nagsasabi na ito ang may kasalanan sa lahat ng nagaganap.

Kilala nga ba nila ang babaeng kinupkop nila?

Kilala ba talaga talaga nila ang inaapi-api lamang nila?

Totoo kaya ang bawat matatamis nitong ngiti?

Anghel nga ba talaga ang nasa likod ng maamo nitong mukha?

Bilang isang Ina, hanggang saan niya kayang proteksyonan ito,

kung ang itinuturong salarin ay si Beatrice, na anak niya?Kapag sinasaktan ako hindi ako umiiyak. Ngumingiti ako...”

---------

Author's Note:
      Ang bawat letrang nakasaad sa pahinang ito ay likha lamang ng malikot  kong imahinasyon. Hindi ito ginaya o kinopya sa iba. Ang bawat tao, panauhin, pangyayari o lugar ay sariling likha lamang. Ang pagkakapareho nito sa likha ng iba ay maaaring nagkataon lamang o hindi sinasadya.

• • •
Hep! Huwag gagayahin.
Kahit ano pang klaseng pagkopya ang gawin mo rito ay magrereklamo ako! Lumikha ka ng iyo at huwag mangunguha nang gawa ng iba.

P'wede mong i-SHARE  ngunit bawal kunin ang mga nakasulat rito. Kopyahin mo ang LINK   nito at ikalat sa iba upang malaman nilang may estoryang ganito rito.

Salamat!

Paalala mula sa manunulat o may-akda.

「️BRUHANGMEOW」️

The NewbieTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon